Gallery [AC's Gallery] Tip nhỏ bỏ túi

Andrea Cordelia

Mem chính thức
75ba8f3d2d36d224c0fa308ef0007c62.jpg


AC's Gallery
- Tip nhỏ bỏ túi -

Góc trưng bày này để lưu một vài tip nhỏ bỏ túi mà mình cần:
Từ nailbox, đến các trải bài tarot, kiểu tóc, cách phối outfit mình thích.

 
Last edited:
Top