Diary simple nghiep

Đôi lúc vẫn muốn người ấy nếm 1 chút đau khổ, nhưng thôi, ta sẽ không dùng pháp lực của mình cho những người không còn quan trọng nữa.
Ta biết trước kết quả nhưng vẫn chấp nhận để người trêu đùa mà? Đó là lỗi của ta, cũng vì ta thương hại người.
Việc gì cũng không quá 3 bận, đây là đã bận thứ 3 ta tha thứ cho người, và bị người phụ bạc. Sẽ không có lần kế theo nữa, cho dù người có cầu xin ta, cho dù người đáng thương như thế nào nữa.
Ngày xưa ta nhìn ra số mệnh của người nên mới mở lòng đón nhận, nghĩ rằng thời gian giao tiếp với ta sẽ làm người thay đổi... Nhưng hình như người quá vô cảm, hoặc quá xem thường... Ta muốn làm người khổ vì thái độ đó, nhưng chắc là không đâu... Ta để người trôi đi trong quên lãng mãi mãi. Không thể tìm lại được nữa.
 
Hạnh phúc sẽ đến với người tốt. Chắc chắn là như vậy mà.
Cần thêm vài trăm tỷ trong vài năm tới để kiến tạo cuộc sống tiện nghi cho cô ấy.
 
đổi hướng bàn làm việc, cảm giác thoáng hơn
năm nay cũng kiếm được một chút nhưng cảm giác không bền lắm.
cố gắng vì tương lai con em của chúng ta nhỉ... :komiears:
 
Top