point

Tiểu Đào

QDDH
Request Picture Team
Cậu sửa lại tiêu đề topic cho phù hợp nhé. Tiêu đề phải có cấu trúc: [Thắc mắc] Nội dung. Ví dụ như topic của cậu phải là [Thắc mắc] Point là gì và dùng để làm gì? Tớ chỉ lấy ví dụ thôi, còn việc đặt tên thế nào cho phù hợp là tùy cậu nhé. >~<

Theo như tớ biết thì cậu có thể kiếm point bằng cách viết truyện, dịch truyện, tham gia và hoạt động trong các team, thắng event/game, v.v... Và p
oint được dùng để đổi title, đổi tên, v.v... Cậu vào đây để tham khảo thêm nhé. Ngoài ra còn dùng để kết hôn ở Nguyệt Phường nữa đấy. ^^
 
Top