Thông báo [Nguyệt Phường] Báo danh xóa Topic

Mướp Lì Lợm

抱かれるたび 温かい風をたより
Staff member
Moderator
BÁO DANH XÓA TOPIC TẠI NGUYỆT PHƯỜNG
Những ai còn hẹn hò, đã hẹn hò mà không cưới hay muốn xóa topic hẹn hò; muốn xóa topic hôn lễ/kỷ niệm thì báo danh ở đây. Phí xóa topic là 200 point.

Mẫu báo danh:

- Tên couple:
- Lý do không cưới/xóa topic hẹn hò/xóa topic hôn lễ hoặc kỷ niệm:
- Link dẫn đến topic:

Ví dụ:

- Tên couple: Công thức lượng giác và học sinh cấp ba.
- Lý do không cưới/xóa topic hẹn hò/xóa topic hôn lễ hoặc kỷ niệm: Sau thời gian gắn bó thì thấy không hợp nhau, nhưng cô ấy cứ nằng nặc bám tôi không buông, hành tôi thi lại nhiều lần. Tôi muốn được giải thoát!

- Link dẫn đến topic: Link

Lưu ý: Không spam. Đăng ký theo mẫu.

Thay mặt Ban Quản Trị.
@Mướp Lì Lợm
 
Top