Thông báo [Nguyệt Phường] Phòng thu phí tổ chức

Mướp Lì Lợm

抱かれるたび 温かい風をたより
Staff member
Moderator
PHÒNG THU PHÍ TỔ CHỨC

:meh::meh::meh:

Đây là nơi thu lệ phí tổ chức. Trước khi hôn lễ hoặc lễ kỷ niệm diễn ra, các bạn phải thanh toán xong lệ phí.

1/ Lệ phí

- Tùy thuộc vào gói tổ chức mà bạn đã chọn tại đây.

- Nếu bỏ qua bước hẹn hò thì thu thêm 100 point.


- Nếu tổ chức wedding không đúng với thời gian đã ghi thì thu thêm 50 point.

- Khi chọn lễ cưới/kỷ niệm được tổ chức bởi Nguyệt Phường team, bạn có thể tặng kèm thêm "hoa hồng" cho các thành viên tham gia tổ chức bằng cách cộng vào lệ phí phải chi trả ngay tại đây hoặc chuyển riêng bằng dịch vụ chuyển tiền của diễn đàn. Có động lực thì cái gì cũng trót lọt hơn đúng không nào?

2/ Cách thức

Làm theo mẫu sau:

- Tên couple:
- Có bỏ qua bước hẹn hò không?

- Gói tổ chức đã chọn:
- Hoa hồng (nếu có):
- Ghi chú:
- Thu phí (chú thích rõ ràng):

Ví dụ:
Tên couple: Teddy và Faker
Có bỏ qua bước hẹn hò không? Có.
Gói tổ chức đã chọn: (A)
Hoa hồng: 50 point @Effort và 50 point @Ellim
- Ghi chú: Tổ chức trễ thu thêm 50 point.
Tổng lệ phí: 500 point. Trừ 250 point của @Teddy và 250 point của @Faker.

Chào mừng bạn đến với phòng thu phí!
:capoomoney:
Thay mặt Ban Quản Trị.
@Mướp Lì Lợm
 
Top