『Design SQUAD』Trả hàng VER II

Shiari

Mem quyền lực
OxO2x9D.jpg

---
Designer trả hàng theo mẫu sau:

Nick forum:
Ngày đặt hàng:
Link:
Sản phầm


Lưu ý: Chỉ designer của Design SQUAD được phép comment. Không phận sự đặt chưn vô đây mình chửi á <(")
Topic thảo luận ở đây.
 
Top