Tổng kết Báo danh nhận lương hàng tháng (áp dụng với BQT)

Linda Võ

Mem nổi tiếng
Assistant
Beta Reader
Tháng: 7
Tên Staff: @Linda Võ
Chức vụ: Trợ lý Check Quality, Mod box Sưu tầm
Quản lý khu vực: Demo, Sưu tầm
Tổng số point nhận được: 320p
Bản báo cáo của tháng: Sưu tầm | Sáng tác

MNOXq9y.png

 

Tịch Nhan

Staff member
Super Moderator
- Tháng: 8
- Tên Staff: @Tịch Nhan
- Chức vụ: Mod
- Quản lý khu vực: Sáng tác
- Tổng số point nhận được (đã trừ thuế + 15% cưới): 310 points
- Bản báo cáo của tháng (dẫn link): đây

MNOXq9y.png
 
Last edited by a moderator:

Tịch Nhan

Staff member
Super Moderator
- Tháng: 9
- Tên Staff: @Tịch Nhan
- Chức vụ: Mod
- Quản lý khu vực: Sáng tác
- Tổng số point nhận được (đã trừ thuế + 15% cưới): 310 points
- Bản báo cáo của tháng (dẫn link): đây

MNOXq9y.png
 
Last edited by a moderator:

Tịch Nhan

Staff member
Super Moderator
- Tháng: 11
- Tên Staff: @Tịch Nhan
- Chức vụ: Mod
- Quản lý khu vực: Sáng tác
- Tổng số point nhận được (đã trừ thuế + 15% cưới): 310 points
- Bản báo cáo của tháng (dẫn link): đây

MNOXq9y.png
 
Last edited by a moderator:

Bối Y Y

Này chàng trai, chào cậu!
Staff member
Moderator
Tháng: 7
Tên Staff: @Bối Y Y
Chức vụ: Mod
Quản lý khu vực: Truyện sáng tác
Tổng số point nhận được: 300p
Bảng báo cáo của tháng: Đây
MNOXq9y.png
 
Last edited by a moderator:
Top