Phải Đọc [Bắt buộc] Đăng ký truyện kiểm duyệt.

Gà Quay Mật Ong

Thân thiện và thảo mai
Vip member
Đăng ký truyện kiểm duyệt

Tác giả sau khi đăng truyện trong box "Demo" xong vui lòng cập nhật tại đây theo mẫu:​

- Tên truyện:
- Tên tác giả:
- Link dẫn:


Moderator sẽ kiểm tra chất lượng tác phẩm của bạn. Nếu đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển về box phù hợp. Nếu chưa đạt chất lượng sẽ trực tiếp nhắc nhở tại topic.

Truyện sau khi chuyển về box thích hợp Mod sẽ đánh dấu vào đơn "Duyệt"
Không spam tại topic.
 
Top