Dịch vụ Đổi title

Ayaka

Hòn Vọng Phu
Nick diễn đàn: @Ayaka
- Title muốn đổi: Hòn Vọng Phu
Tag: @Toxic Scent @AriesEdward
S0ynTzV.png
 
Last edited by a moderator:

Mướp Lì Lợm

ᴘᴀʀsʟᴇʏ, sᴀɢᴇ, ʀᴏsᴇᴍᴀʀʏ ᴀɴᴅ ᴛʜʏᴍᴇ
Staff member
Moderator
Nick diễn đàn: Mướp Lì Lợm
Title muốn đổi: gιve тeddy тo ғaĸer, тнey'll rυle тнe world
@AriesEdward
(kiểu chữ này có coi là ký tự đặc biệt không? Nếu có thì đổi thành mỗi give teddy to faker, they'll rule the world thôi nhé)
S0ynTzV.png
 
Last edited by a moderator:

An Nhã Phi

♤Running in the Dark, to find East of Eden♤

Nick diễn đàn: @An Nhã Phi
Title muốn đổi: ♤Running in the Dark, to find East of Eden♤
Tag: @Toxic Scent
S0ynTzV.png

Title của bạn có 2 kí tự đặc biệt nên mình tính 500ps nhé.
Lần sau, khi có nhu cầu đổi title hay sử dụng các dịch vụ trên 4rum phiền bạn tag @AriesEdward để mình kịp thời thực hiện nha.

 
Last edited by a moderator:
Top