Thông báo [Battle Arena] Nơi đăng ký tổ chức Battle

lacie desuka

tớ chỉ muốn được thấy bầu trời xanh thôi~
Dân làm đủ nghề
BATTLE ARENA
yneDreZ.png

________
Battle Arena là gì?
- Chắc nhiều bạn thắc mắc về cái này nên mình cũng giải thích luôn :'> Battle Arena hay còn gọi là đấu trường. Ngoài việc tổ chức các event có thưởng ra thì đây cũng là nơi tranh tài giữa các thành viên trong 4rum, được tổ chức bởi các thành viên về bất kì thứ gì có thể tranh tài được [Ví dụ: Viết, vẽ, des,...]
- Có thể thi Solo hoặc Gangbang đều được nhé <(")

Đăng ký theo mẫu:
- Tên Battle*: [Tên đặt cho battle có thêm banner càng tốt]
- Link topic:
- Danh sách thi đấu:
- Luật thi đấu: [càng hack não càng vui]
- Thời gian thi đấu:
- Đề thi:
- Trọng tài: [có thể vote hoặc mời người chấm điểm]
- Giải thưởng: [không có cũng được có càng tốt]

* Về tên Battle: Đặt theo mẫu [Battle]Tên muốn đặt.

Các battle đăng kí không đúng mẫu hoặc tổ chức mà không đăng ký sẽ bị xóa.
 

lacie desuka

tớ chỉ muốn được thấy bầu trời xanh thôi~
Dân làm đủ nghề
8tjAZ4h.png

- Tên Battle: [Sign - Extended Battle] Lost Sound

- Link topic: Here

- Danh sách thi đấu: Lacie & Lily Jenkins

- Luật thi đấu: Sign-extended

- Thời gian thi đấu: Đến khi chán thì thôi

- Đề thi: Freestyle

- Trọng tài: Vote

- Giải thưởng: None
09zedDf.png
 

lacie desuka

tớ chỉ muốn được thấy bầu trời xanh thôi~
Dân làm đủ nghề
battle_by_vinomayc-dc6esnt.png

- Tên Battle: [Sign - Extended Battle] TL Channel

- Link topic: Here


- Danh sách thi đấu: Ngọc Tảo Tiền & Lacie

- Luật thi đấu: Sign-extended

- Thời gian thi đấu: Đến khi chán thì thôi

- Đề thi: Freestyle

- Trọng tài: Vote

- Giải thưởng: None
09zedDf.png
 

lacie desuka

tớ chỉ muốn được thấy bầu trời xanh thôi~
Dân làm đủ nghề
HiyiXdu.jpg

- Tên Battle:『Pack & Sign - Extended Battle』Shiari vs Tử Đinh Hương

- Link topic: Here

- Danh sách thi đấu: Shiari & Tử Đinh Hương

- Luật thi đấu: Set 4 pack & Sign-extended

- Thời gian thi đấu: Không giới hạn

- Đề thi: Waldeinsamkeit - để nỗi cô đơn đồng điệu với tự nhiên

- Trọng tài: Vote + Lacie

- Giải thưởng: None
09zedDf.png
 

lacie desuka

tớ chỉ muốn được thấy bầu trời xanh thôi~
Dân làm đủ nghề
rqxy0SW.png


- Tên Battle:『Extended Battle』TE QUiERO

- Link topic: Here

- Danh sách thi đấu: @Memory Chris & @Lacie

- Luật thi đấu: Sign-extended

- Thời gian thi đấu: Không giới hạn

- Đề thi: Te Quiero - Là yêu chưa tới mà thích cũng lưng chừng

- Trọng tài: Vote

- Giải thưởng: None.
09zedDf.png
 
Top