Thông báo 『Request Picture Team』Tuyển nhân sự tìm ảnh

Status
Không mở trả lời sau này.
D

Draco Malfoy

Nick 4rum: Draco Malfoy
Cách thức liên lạc: 4rum
Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng: Pinter, we heart it, Twitter
Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: Không
Thể loại ảnh ưa thích: A-M, Fanart HP
Mảng yếu kém: Người thật, ảnh gốc.

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Minzy ss

Mem chính thức
⊿ Nick 4rum: @Minzy
⊿ Cách thức liên lạc:
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng
[Không dẫn link]: Weheartit, Printerest, Instagram
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: Eiichiro Oda, Fujiko F Fujio, Gosho Aoyama.
⊿ Thể loại ảnh ưa thích:
[A-M / Trung / Digital / Người thật / Phong cảnh]: A-M, Trung, Người thật, Phong cảnh
⊿ Mảng yếu kém: [Tìm ảnh theo yêu cầu/Tìm ảnh gốc/Tìm Artist/...] Tìm ảnh gốc

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:
⊿ Nick 4rum: @Minh Tiểu Nhi
⊿ Cách thức liên lạc:Nick diễn đàn,face,....
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng[Không dẫn link]:Google,Pinterest,Pixabay
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng:Monori Rogue,Hiro Mashima,Rumiko Takahashi .
⊿ Thể loại ảnh ưa thích: [A-M / Trung / Digital / Người thật / Phong cảnh]:Đồ ăn,phong cảnh,anime...
⊿ Mảng yếu kém: [Tìm ảnh theo yêu cầu/Tìm ảnh gốc/Tìm Artist/...]: tìm ảnh gốc,ảnh theo yêu cầu
 

NSFW

| Nor - Schwarz Katze |
⊿ Nick 4rum: @Minh Tiểu Nhi
⊿ Cách thức liên lạc:Nick diễn đàn,face,....
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng[Không dẫn link]:Google,Pinterest,Pixabay
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng:Monori Rogue,Hiro Mashima,Rumiko Takahashi .
⊿ Thể loại ảnh ưa thích: [A-M / Trung / Digital / Người thật / Phong cảnh]:Đồ ăn,phong cảnh,anime...
⊿ Mảng yếu kém: [Tìm ảnh theo yêu cầu/Tìm ảnh gốc/Tìm Artist/...]: tìm ảnh gốc,ảnh theo yêu cầu
- .-. mở đối thoại để nhận test cảm ơn
 

Uyển Vi

Newbie
Nick 4rum: @Uyển Vi
Cách thức liên lạc: 4rum, Gmail: tranmyarmy134340@gmail.com
Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng: Pinterest, Google, Instagram
Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: Yuumei, Dhiea, Tofuvi
Thể loại ảnh ưa thích[A-M / Trung / Digital / Người thật / Phong cảnh]: Anime - Manga, Art, Người thật, Phong Cảnh

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Atemu x Anzu

Mem chính thức
Mình đăng kí cho vui vậy
⊿ Nick 4rum:
@Atemu x Anzu
⊿ Cách thức liên lạc: Nick diễn đàn @Atemu x Anzu
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng: Google, deviantart, pixiv
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: HOSOKAWA Chieko, Han Yu Rang, Ruth Sanderson,
⊿ Thể loại ảnh ưa thích[A-M / Trung / Digital / Người thật / Phong cảnh]: Cô gái và phong cảnh Anime, Manga phong cách của Nhật và Hàn, Visual Art gồm phong cảnh, thiếu nữ châu Âu thời xưa.

Đã gửi test.
 
Last edited:

Vkook

Newbie
nick 4rum:@vkook
cách thức liên lạc:nick diễn đàn
kể tên 3wed tìm ảnh hay dùng:ixabay,compfight,coccoc
kể tên 3 Artist ưa thích /ân tượng:Masashi Kishimoto,Rumiko Takahashi,Gosho Aoyama
thể loại ảnh ưa thích:anime,chibi,thần tượng,phong cảnh

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:
Nick 4rum: @lãnh hàn thiên dương
Cách thức liên lạc: Nick diễn đàn, facebook
Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng: pinterest, google, pixa.
Kể tên 3 Artist ưa thích/ ấn tượng: Leonardo di Vinci, Van Gogh, Paul Ceanne.
Thể loại ảnh ưa thích: người thật, phong cảnh, anime.
Mảng yếu kém: Tìm ảnh gốc.

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Girnomica

Newbie
Nick 4rum: @Girnomica
Liên lạc: Qua 4rum hoặc FB: Ongie Chan
3 web tìm ảnh: Pinterest, zerochan, google, animoaps,..
Artist: Fujiko Fujio, Picasso, Yoshito Usui
Ưa thích: Anine, ảnh người thật, phong cảnh mặt trăng
Yếu: Không post ảnh lên diễn đàn đc
Chỉ có thể dẫn link

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Asuka

Mem chính thức
Nick 4rum: @Asuka.
Cách thức liên lạc: Facebook, wall.
Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng: Pinterest, pixiv, twitter.
Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: Natuich, Tofuvi, 蒼川わか.
Thể loại ảnh ưa thích: Ảnh của artist ưa thích.
Mảng yếu kém: Tìm ảnh gốc, tìm ảnh theo yêu cầu nhưng tả quá chi tiết.

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Hoàng Chính

- Don't leave me -
⊿ Nick 4rum: @Hoàng Chính
⊿ Cách thức liên lạc: Nick rum, facebook
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng: Pinterest, facebook, google
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: Không
⊿ Thể loại ảnh ưa thích: Ảnh cổ trang, ảnh thật, phong cảnh
⊿ Mảng yếu kém: Tìm artist, ảnh gốc
Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Tử Đinh Hương

Today I don't feel like doing anything!
⊿ Nick 4rum: Tử Đinh Hương
⊿ Cách thức liên lạc: Facebook
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng: pinterest, pixiv, deviantart
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: Loundraw
⊿ Thể loại ảnh ưa thích: Trung, phong cảnh, anime
⊿ Mảng yếu kém: Tìm Artist

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Nikki

Mem năng động
Request Picture Team
⊿ Nick 4rum: @Nikki
⊿ Cách thức liên lạc: Facebook, diễn đàn
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng[Không dẫn link]: Google, Pinterest, instagram
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: Sakimichan, Suzuki Nakaba, Gosho Aoyama
Thể loại ảnh ưa thích: [A-M / Trung / Digital / Người thật / Phong cảnh]: Trung, Anime, phong cảnh

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Tịch Nhan

Staff member
Super Moderator
⊿ Nick 4rum: @Tịch Nhan
⊿ Cách thức liên lạc: Facebook, diễn đàn
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng [Không dẫn link]: Pinterest, twitter, pixiv
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: Jonas de Ro, Claude Monet, Pablo Picasso
Thể loại ảnh ưa thích: [A-M / Trung / Digital / Người thật / Phong cảnh]: Trung, Anime, phong cảnh.
⊿ Mảng yếu kém: Tìm artist

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Closer

Bắp Cần Bơ
⊿ Nick 4rum: @Closer
⊿ Cách thức liên lạc: @Closer
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng
[Không dẫn link]: Pinterest, imgur...
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng:
hmm...Fujiko Fujio??
⊿ Thể loại ảnh ưa thích[A-M / Trung / Digital / Người thật / Phong cảnh]: anime, cổ trang, phong cảnh

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Nikki

Mem năng động
Request Picture Team
⊿ Nick 4rum: @Nikki
⊿ Cách thức liên lạc: Facebook, diễn đàn
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng[Không dẫn link]: Google, Pinterest, instagram
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: Sakimichan, Suzuki Nakaba, Gosho Aoyama
Thể loại ảnh ưa thích: [A-M / Trung / Digital / Người thật / Phong cảnh]: Trung, Anime, phong cảnh

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

Serena

Mem nổi tiếng
⊿ Nick 4rum: @Serena
⊿ Cách thức liên lạc: Facebook, diễn đàn
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng: pinterest, google, ...
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: không có
⊿ Thể loại ảnh ưa thích: Trung, phong cảnh, người thật
⊿ Mảng yếu kém: Tìm Artist

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:

An Nhã Phi

♤Running in the Dark, to find East of Eden♤
⊿ Nick 4rum:@An Nhã Phi
⊿ Cách thức liên lạc: Etruyen
⊿ Kể tên 3 web tìm ảnh hay dùng[Không dẫn link]: Pinterest, Zerochan, Google
⊿ Kể tên 3 Artist ưa thích / ấn tượng: Akira Toriyama, Masashi Kishimoto, Naoko Takeuchi
⊿ Thể loại ảnh ưa thích: [A-M / Trung / Digital / Người thật / Phong cảnh]: Anime, manhua, người thật
⊿ Mảng yếu kém: [Tìm ảnh theo yêu cầu/Tìm ảnh gốc/Tìm Artist/...]Tìm artist, ảnh gốc (cái này mình thật sự không làm được đâu!)

Đã gửi test.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top