Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi pé cá

 1. mèo_moon
  mèo_moon
  An nhông!!!
  12 Tháng mười 2016
 2. pé cá
  pé cá
  nàm wen nha
  13 Tháng mười 2016
 3. mèo_moon
  mèo_moon
  Ok bạn
  13 Tháng mười 2016
 4. pé cá
  pé cá
  mon tên jk
  13 Tháng mười 2016
 5. mèo_moon
  mèo_moon
  Tên thật à bạn?
  13 Tháng mười 2016
 6. pé cá
  pé cá
  ukm
  14 Tháng mười 2016
 7. mèo_moon
  mèo_moon
  Mk tên My. Còn b
  14 Tháng mười 2016
 8. pé cá
  pé cá
  tên tuyết kêu mk là cá cũng được
  14 Tháng mười 2016
 9. mèo_moon
  mèo_moon
  Ok. Bạn gọi mk là moon na.
  14 Tháng mười 2016