Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Rainy

 1. GreyN
  GreyN
  hélô
  20 Tháng ba 2016
 2. Rainy
  Rainy
  Huynh tên gì ạ?
  20 Tháng ba 2016
 3. GreyN
  GreyN
  cứ gọi huynh là Nô còn muội
  20 Tháng ba 2016
 4. Rainy
  Rainy
  Muội là Rain.
  21 Tháng ba 2016
 5. GreyN
  GreyN
  mưa hả ?
  21 Tháng ba 2016
 6. Rainy
  Rainy
  Chắc vậy!
  21 Tháng ba 2016
 7. GreyN
  GreyN
  hehe
  21 Tháng ba 2016
 8. Rainy
  Rainy
  Đáng cười lắm sao?
  22 Tháng ba 2016
 9. GreyN
  GreyN
  vâng
  22 Tháng ba 2016