Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu Bảo

 1. GreyN
  GreyN
  ừm hélô
  12 Tháng ba 2016
 2. Tiểu Bảo
  Tiểu Bảo
  Hihi~ t tên Tiểu Bảo, còn cậu?
  13 Tháng ba 2016
 3. GreyN
  GreyN
  Tớ tên Nô :)
  13 Tháng ba 2016
 4. Tiểu Bảo
  Tiểu Bảo
  Nô sáng ấm nạ~ :3
  14 Tháng ba 2016
 5. GreyN
  GreyN
  TB chiều mát :)
  14 Tháng ba 2016