Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Luu

 1. GreyN
  GreyN
  xin chào
  11 Tháng ba 2016
 2. GreyN
  GreyN
  hélô
  11 Tháng ba 2016
 3. Luu
  Luu
  chào mình là Min, còn bạn
  11 Tháng ba 2016
 4. GreyN
  GreyN
  cứ gọi mình là Nô
  11 Tháng ba 2016
 5. Luu
  Luu
  ồ Nô bao tuổi
  11 Tháng ba 2016
 6. GreyN
  GreyN
  16
  11 Tháng ba 2016
 7. Luu
  Luu
  hì Min 15
  12 Tháng ba 2016
 8. Luu
  Luu
  vậy xưng hô ntn?
  12 Tháng ba 2016
 9. GreyN
  GreyN
  ở đây hơi khó nc Min nhỉ
  12 Tháng ba 2016
 10. Luu
  Luu
  ukm hi
  12 Tháng ba 2016
 11. GreyN
  GreyN
  Min muốn xưng hô ntn cho Min quyết định á
  12 Tháng ba 2016
 12. Luu
  Luu
  Nô có fb hay j không?
  12 Tháng ba 2016
 13. Luu
  Luu
  Vậy cứ Nô - Min nhá!
  12 Tháng ba 2016
 14. GreyN
  GreyN
  ừm cho Nô fb Min đi
  12 Tháng ba 2016
 15. Luu
 16. GreyN
  GreyN
  addfr Min r đó vào chấp nhận đi
  12 Tháng ba 2016
 17. Luu
  Luu
  oki Min ngủ đây.Mai lại cú mèo h.
  12 Tháng ba 2016
 18. GreyN
  GreyN
  sớm v định nc vs Min
  12 Tháng ba 2016
 19. Luu
  Luu
  Min còn phải đi học mà.
  12 Tháng ba 2016