Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Serena

 1. Phong Lam
  Phong Lam
  tui là @Lam nè =))))
  18 Tháng tám 2019
 2. Serena
  Serena
  uầy, cô bị ban rồi à?
  19 Tháng tám 2019
 3. Phong Lam
  Phong Lam
  ừa thua game với nói chiện linh tinh =))
  19 Tháng tám 2019
 4. Serena
  Serena
  Ủa nói chuyện linh tinh cũng bị ban? =3=
  20 Tháng tám 2019