Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi K. Area

  1. Vân_Du
    Vân_Du
    Hiu hiu
    12 Tháng tám 2019
  2. K. Area
    K. Area
    Sao cô lại khóc? =))
    12 Tháng tám 2019
    Suika thích bài này.
  3. Vân_Du
    Vân_Du
    không có cô game tổn thất /_\
    12 Tháng tám 2019
  4. K. Area
    K. Area
    Tôi chịu thôi, giờ phản biện không được, nghi ngờ cũng không được, giết người không được, hy sinh cũng không được thì cô bảo tôi sống tiếp làm gì :v
    12 Tháng tám 2019
    Suika thích bài này.