Bối Y Y

mpwsmAF.jpg

DGlR8dS.jpg


“Anh không muốn trả lời,
Em cũng chẳng muốn hỏi.
Cả hai quá mệt mỏi,
Thế là mình chia tay.”

Hiên
.
Sinh nhật
Tháng tám 25
Nơi ở
Lạc đường - TTGC

Chữ ký

“Em cứ vá nhưng anh lại phá cũng bằng không!”

Có những người mà ta chỉ có thể nhớ không thể liên lạc, chỉ có thể quan sát không thể làm phiền!

Following

Các danh hiệu

 1. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 4. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 6. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 8. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 9. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
Top