Truyện / Xuyên không

Xuyên không

Xuyên không là thể loại truyện, tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian, không gian, một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại,… Xuyên không là một đề tài lớn, hấp dẫn rất nhiều độc giả ở mọi lứa tuổi.