Truyện / Ngược

Ngược

Trong truyện ngôn tình ngược, nhân vật chính thường bị hành hạ về thể xác (Ngược thân) hoặc tinh thần (Ngược tâm). Trái ngược với thể loại truyện này là truyện sủng.

Dư sinh

Truyện dài full