Truyện / Hạt giống tâm hồn

Hạt giống tâm hồn

Những câu chuyện và bài học ý nghĩa với mục đích hướng con người đến cái chân, thiện, mỹ ở đời. Dù ít dù nhiều, chúng ta cũng thấy những vấn đề cuộc sống phơi bày trước mắt, nhắc nhở ta phải sống tốt, nhân nào quả đó, có cho có nhận. Khi đọc truyện hạt giống tâm hồn chúng ta đều đã bắt gặp hay đọc ở đâu đó rồi. Nó là những mẩu chuyện rèn luyện đạo đức con người, ta đọc ta ngẫm, ngẫm cái sâu xa, bài học ẩn chứa dưới những sự vật tưởng chừng như vô hồn nhưng lại dạy ta những bài học rất đắt giá.