Truyện / Đam mỹ

Đam mỹ

Truyện Đam mỹ là những truyện có nội dung tình cảm giữa 2 hoặc nhiều nhân vật nam với nhau. Tương tự là truyện Bách hợp sẽ là tình cảm giữa 2 hoặc nhiều nhân vật nữ.