Truyện / Bách hợp

Bách hợp

Truyện Bách hợp là những truyện có nội dung tình cảm giữa 2 hoặc nhiều nhân vật nữ với nhau. Tương tự là truyện Đam mỹ sẽ là tình cảm giữa 2 hoặc nhiều nhân vật nam.