Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn đàn eTruyện.

 1. Tiểu Đào commented on Phúc Nguyễn's profile post.

  Tự mò đi. -_-

  24 Tháng tư 2019 lúc 22:01
 2. Tiểu Đào liked Phúc Nguyễn's comment on Phúc Nguyễn's profile post

  Trạng thái của ai?

  24 Tháng tư 2019 lúc 22:01
 3. ThiênLamLam 4.24.4.Mamaisthebest! »

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:58
 4. ThiênLamLam commented on Linh Hồn's profile post.

  hố hố, cậu thi chưa nào?

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:58
 5. ThiênLamLam liked Linh Hồn's post on ThiênLamLam's profile.

  Hé hé

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:57
 6. ThiênLamLam đã có avatar mới.

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:57
 7. Phúc Nguyễn commented on Phúc Nguyễn's profile post.

  Trạng thái của ai?

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:55
 8. Phúc Nguyễn liked Tiểu Đào's comment on Phúc Nguyễn's profile post

  Hãy nhìn vào chỗ trạng thái và nhấn vào nick ở giữa. ._.

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:55
 9. Hàn Tuyết commented on Akihito Ren's profile post.

  Dòng xoáy của thi cử nó quá kinh khủng huhu

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:53
 10. Tiểu Đào commented on Phúc Nguyễn's profile post.

  Hãy nhìn vào chỗ trạng thái và nhấn vào nick ở giữa. ._.

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:52
 11. Tiểu Đào liked Phúc Nguyễn's comment on Phúc Nguyễn's profile post

  Vụ gì??

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:52
 12. Phúc Nguyễn commented on Phúc Nguyễn's profile post.

  Vụ gì??

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:51
 13. Phúc Nguyễn liked Tiểu Đào's comment on Phúc Nguyễn's profile post

  Không muốn học lí thuyết. :'( Uây, đang có vụ gì xảy ra thế? .-.

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:51
 14. Tiểu Đào commented on Phúc Nguyễn's profile post.

  Không muốn học lí thuyết. :'( Uây, đang có vụ gì xảy ra thế? .-.

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:49
 15. Tiểu Đào liked Phúc Nguyễn's comment on Phúc Nguyễn's profile post

  Não cá vàng. =_= Học văn đến đâu rồi?

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:49
 16. Phúc Nguyễn commented on Phúc Nguyễn's profile post.

  Não cá vàng. =_= Học văn đến đâu rồi?

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:48
 17. Phúc Nguyễn liked Tiểu Đào's comment on Phúc Nguyễn's profile post

  À, đã nhớ ra. ._.

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:48
 18. Tiểu Đào thích trạng thái của Tử Đinh Hương.

  Nhiều lúc im lặng chỉ bởi vì lười nói chuyện...

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:47
 19. Tiểu Đào đã trả lời vào chủ đề Diary [Đào's Diary] Nơi riêng tư.

  #96 Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra thế? -_- Càng ngày càng không hiểu rồi. Sao chuyện này nó xa tầm tay với tới quá vậy. ỌAỌ

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:45
 20. Tiểu Đào commented on Phúc Nguyễn's profile post.

  À, đã nhớ ra. ._.

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:43
 21. Tiểu Đào liked Phúc Nguyễn's comment on Phúc Nguyễn's profile post

  Dương. Tuyết Dương đây~

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:43
 22. Tiểu Đào đã thích bài viết của Lacie trong chủ đề Hot Event [Text game][Avalon] Mission.

  Ngừng vote ngày 4

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:42
 23. Phúc Nguyễn commented on Phúc Nguyễn's profile post.

  Dương. Tuyết Dương đây~

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:35
 24. Phúc Nguyễn liked Tiểu Đào's comment on Phúc Nguyễn's profile post

  Ai thế? .-.

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:35
 25. Tiểu Đào commented on Phúc Nguyễn's profile post.

  Ai thế? .-.

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:29
 26. Tiểu Đào liked Phúc Nguyễn's post on Tiểu Đào's profile.

  Halo cungw~ Chụy đây~

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:28
 27. Phúc Nguyễn left a message on Tiểu Đào's profile.

  Halo cungw~ Chụy đây~

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:19
 28. Rodesign commented on Rodesign's profile post.

  Em đi chửi đã rồi sẽ kể

  24 Tháng tư 2019 lúc 21:17
Đang tải...