Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Gloriiallyy

 1. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Chào cậu.
  24 Tháng tư 2020
 2. Gloriiallyy
  Gloriiallyy
  Mình làm quen đi :’3
  24 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 3. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Được nè. Gọi tớ là Sái nhé.
  24 Tháng tư 2020
 4. Gloriiallyy
  Gloriiallyy
  Tớ là Glo, 10 tủi :>
  24 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 5. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Thật sao? O.O
  24 Tháng tư 2020
 6. Gloriiallyy
  Gloriiallyy
  Thật ó :>
  24 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 7. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Haha... Chị 15 tuổi. Em sắp đi học chưa?
  24 Tháng tư 2020
 8. Gloriiallyy
  Gloriiallyy
  Em sắp ùi, tháng sau :>
  24 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 9. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Tháng sau á. Chị hết tuần sau:<<<
  25 Tháng tư 2020
 10. Gloriiallyy
  Gloriiallyy
  Tháng sau là hết tuần sau mà ;;v;;
  25 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 11. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Ụ^Ụ nghĩ lâu quá mất nhận thức
  25 Tháng tư 2020