Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Âu Dương Y Điểm

 1. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Chào cậu^^
  23 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 2. Âu Dương Y Điểm
  Âu Dương Y Điểm
  Thấy add face nên ghé làm quen miếng. :3
  23 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 3. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Ôi chà. face tớ đặt tên khác mà?
  23 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 4. Âu Dương Y Điểm
  Âu Dương Y Điểm
  Xem thống tin giới thiệu. =))
  23 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 5. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Haha... cứ tưởng người ta không xem chứ. Cậu gọi tớ là Sái nhé.
  23 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 6. Âu Dương Y Điểm
  Âu Dương Y Điểm
  Thấy cậu tham gia nhiều diễn đàn phết. :3

  Gọi mình là Điểm.
  23 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 7. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Haha... cậu biết Linh Hồn hông?
  23 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 8. Âu Dương Y Điểm
  Âu Dương Y Điểm
  Hình như off dài rồi.
  23 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 9. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Vậy là có biết hả. Người đó là tớ nè.
  23 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 10. Âu Dương Y Điểm
  Âu Dương Y Điểm
  Ra vậy. :33 Hoho nhưng hồi đó hình như chỉ quen một chút.

  Cậu có nhớ mình hong? :3
  23 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 11. Khướt Tịch Sái
  23 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 12. Âu Dương Y Điểm
  Âu Dương Y Điểm
  :33 Ghia ghia. Hoho. Cậu nhỏ hơn mình nhỉ?
  23 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 13. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Không nhớ nữa...:<
  24 Tháng tư 2020
 14. Âu Dương Y Điểm
  Âu Dương Y Điểm
  Mình 2003. :3
  24 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 15. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Vậy nhỏ hơn 2 tuổi.^^
  24 Tháng tư 2020
 16. Âu Dương Y Điểm
  Âu Dương Y Điểm
  :33 Vậy đang cuối cấp huh?
  24 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 17. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Vâng ạ, nhưng trường em cuối cấp 2 cũng bình thường thôi à...
  25 Tháng tư 2020
 18. Âu Dương Y Điểm
  Âu Dương Y Điểm
  Ý chị là vậy phải chú ý còn thi cấp ba nữa. :33
  25 Tháng tư 2020
  Khướt Tịch Sái thích bài này.
 19. Khướt Tịch Sái
  Khướt Tịch Sái
  Trường em không thi chuyển cấp...
  25 Tháng tư 2020