Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yukitosi

 1. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Tất nhiên rồi. Chào cậu.
  17 Tháng hai 2020
  Yukitosi thích bài này.
 2. Yukitosi
  Yukitosi
  Tôi là Rỷ, 2k5. Hân hạnh làm quen!:))
  17 Tháng hai 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 3. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Rỷ?
  Gọi tôi là Thanh. Hơn cậu 2 tuổi. :3
  18 Tháng hai 2020
  Yukitosi thích bài này.
 4. Yukitosi
  Yukitosi
  Vậy chúng ta gọi chị chị em em cho thiện lành nhé???:V
  1 Tháng ba 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 5. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Okay bé. :3
  3 Tháng ba 2020
  Yukitosi thích bài này.
 6. Yukitosi
  Yukitosi
  Chị đi học lại chưa?(.-.?
  3 Tháng ba 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 7. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Rồi đó em. Nhà 3 chị em thì chị nghỉ, em nghỉ mỗi mình đi học. :'(
  3 Tháng ba 2020
  Yukitosi thích bài này.
 8. Yukitosi
  Yukitosi
  Chị đỏ thế! Em muốn đi học mà chẳng được.Nghỉ thật nhiều đi học bù cũng sẽ thật nhiều.:<
  4 Tháng ba 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 9. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Thì kiểu gì cũng không được nghỉ hè trọn vẹn mà. :((
  Mà quan trọng là nhiều bài quá chị chưa kịp làm đã phải đi học rồi. :'3
  4 Tháng ba 2020
  Yukitosi thích bài này.
 10. Yukitosi
  Yukitosi
  Hè này sao sao quá!:V
  Thế bài có kiểm tra không chị?(-.-???
  4 Tháng ba 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 11. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Có chứ em. Không chị làm làm gì. Σ(⊙▽⊙")
  Còn thu luôn là đằng khác. :'3
  4 Tháng ba 2020
  Yukitosi thích bài này.
 12. Yukitosi
  Yukitosi
  Em nghĩ làm sơ sơ thôi, thầy cô có kiểm tra kĩ đâu, lớp mấy chục đứa mà!(.-. Lo gì
  7 Tháng ba 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 13. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Éc. Lại nghỉ tiếp. :(((
  9 Tháng ba 2020
  Yukitosi thích bài này.
 14. Yukitosi
  Yukitosi
  Nghỉ thế này, học bù sấp mặt!:))
  14 Tháng ba 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 15. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Chị phải học onl. :<
  31 Tháng ba 2020
  Yukitosi thích bài này.
 16. Yukitosi
  Yukitosi
  *tặc lưỡi* tội chị ghê á! Em cũng vậy.(.-.”
  3 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 17. Yukitosi
  Yukitosi
  Chị bắt đầu học chưa???
  3 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 18. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Chị học từ khi mới nghỉ ở trường rồi. :<
  21 Tháng tư 2020
  Yukitosi thích bài này.
 19. Yukitosi
  Yukitosi
  Học từ lúc mới nghỉ luôn! Ghê thật!:V Học nhiều quá xá.
  21 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 20. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Tuần sau chị đi học lại rồi. :3 Bao giờ cưng phải học lại?
  21 Tháng tư 2020
  Yukitosi thích bài này.
 21. Yukitosi
  Yukitosi
  Em chẳng biết! Chắc cũng sớm thôi. Chị thấy học onl hiệu quả không?:))
  23 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 22. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Tất nhiên không. =)) Chị ngồi ê mông mà chả nghe chữ nào.
  24 Tháng tư 2020
  Yukitosi thích bài này.
 23. Yukitosi
  Yukitosi
  Ít nhất thì chị cũng hơn em rồi, 8 buổi học thì em vào được 1 buổi, vào được 5 phút rồi bị đá ra.=<
  25 Tháng tư 2020
  Nhạn Thanh thích bài này.
 24. Nhạn Thanh
  Nhạn Thanh
  Chị cũng ước được đá ra. :((
  4 Tháng năm 2020
  Yukitosi thích bài này.
 25. Yukitosi
  Yukitosi
  Haha!:(( Chị có thể tự tắt mà:V. Mà giờ đi học luôn rồi, hè này chắc chớt!:((
  8 Tháng năm 2020