Truyện Full

Truyện / Yêu em đi anh

Yêu em đi anh

Yêu em đi anh

Yêu em đi anh

Tác giả: Tác giả: Vân CàNa

Chương 1: Văn Án:

Nam phúc hắc nữ ôn nhu?

No no, xưa rồi diễm ơi!

Bị vị hôn phu chưa gặp mặt đã từ hôn phải làm sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Bỏ chụy? Đâu có dễ vậy!!!

Đây là câu chuyện về con trâu phúc hắc dụ con bọ cạp nào đó yêu mình!

Nữ bá đạo giả ôn nhu

Nam ngoài mặt than nhưng có chút ngây thơ dễ dụ

Nàng trâu nào đó nói:

Bọ cạp,anh chạy không thoát được em đâu!!!

P/s: tác giả chỉ là tay mơ, nếu có gì sai sót hy vọng mọi người bỏ qua và góp ý để giúp mình khắc phục. Xin cảm ơn OJZ