Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 192

195

Tiếu Trọng Hoa im lặng nửa ngày, đột nhiên nói: “Noãn Nhi, nàng đợi chút!”

Âu Dương Noãn thấy hắn lấy ra một hộp gỗ nhỏ.

“Nàng xem!”

“Đây là cái gì?”

“Giao nhân lệ!”

Mở nắp ra, bên trong là những viên giao châu, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Âu Dương Noãn ngây ngẩn cả người.

Giao châu vốn rất quý trọng, mà giao châu này vẫn là cực phẩm trong cực phẩm, từng hạt một tinh tế, sáng bóng phi phàm.

Lúc trước ở Trấn quốc Hầu phủ nàng từng nhìn qua một viên giao nhân lệ, có thể nói là lưu tinh nhiều màu, độc nhất vô nhị. Nàng cũng bị đả động vì cái này, Lâm Nguyên Nhu lại vì hãm hại bất thành mà ngược lại chịu tội. Hiện tại xuất hiện trước