Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi » Trang 120

Chương 120: Sẽ bị thương, sẽ cự tuyệt (2)

Trong quá khứ, Tân Hoành chưa từng cự tuyệt Dịch Tân.

Lúc ban đầu, hôn nhân cùng với anh, cô vẫn luôn làm tròn bổn phận đối với anh. Anh cầu hoan, cô luôn đáp ứng. Chỉ là anh bất mãn, anh buộc cô hướng cô thẳng thắn, cuối cùng cùng với tâm ý của cô, sau đó, cô cùng anh vui mừng yêu đương, dĩ nhiên là ngàn tình vạn nguyện.* Chỉ là lúc này, mặc dù cô không có nói, nhưng anh biết, cô đem mình hoàn toàn giao cho anh, thế nhưng anh lại để cho cô bị thương. Trong lòng cô có thương tích, đối với anh, cô liền sẽ không thuyết phục được mình. Từ ngày đó về trước, cô cùng anh không còn có từng có một bước cuối cùng.(k hỉu >_____

Truyện được đăng tại đây