Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 214

Chương 138 (8):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Ca ca, Thanh Linh, ta cảm thấy không có khí lực.” Lãnh Ngưng nói, nàng mềm chân ngã trên mặt đất, muốn đứng lên lại không tài nào đứng nổi.

Thanh Linh bắt mạch cho nàng: “Quận chúa trúng phải bí dược của Hoàng Thất Đông Lăng, tên là Nhuyễn Cốt.”

Hiệu quả của ‘nhuyễn cốt’ cũng gần giống như nhuyễn cốt tán, đều khiến cho người trúng phải đều không có khí lực. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là cách giải dược này chỉ có ít người trong Hoàng Thất Đông Lăng mới biết.

Người trúng phải ‘nhuyễn cốt’ nếu như không kịp thời dùng giải dược, cơ thể mất sức kép dài, dần dà sẽ biến thành bại liệt.

“Hèn hạ.” Thanh Linh nghiến răng mắng.

Lãnh Ly lục soát khắp nơi trên người Cơ Nguyên, cố gắng tìm giải dược. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng không tìm được thuốc giải trên người hắn.

Thuốc mê cùng xuân dược lại tìm thấy không ít, Cơ Nguyên là tên háo sắc, nữ tử hắn nhìn trúng chưa chắc đã nguyện theo hắn. Trên người hắn có những thứ này để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

“Chúng ta đi trước, chuyện giải dược để tính sau.” Lãnh Ly nói, hắn ôm Lãnh Ngưng rời đi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đi thôi.” Thanh Linh nói với Vô Ảnh, đi theo huynh muội Lãnh gia.

“Tiểu thư.” Đi một đoạn đường rất dài, Vô Ảnh đột nhiên nói.

“Sao vậy?” Đến nơi này hẳn là đã an toàn, Thanh Linh liền dừng bước.

“Trên đường Vô Ảnh cùng tiểu thư đi cứu Quận chúa còn phát hiện những người khác. Những người kia là người Cơ Khinh Hoa phái tới giám thị nhất cử nhất động của Cơ Nguyên, nhưng đã bị Vô Ảnh và ám vệ giải quyết hết.”

Thanh Linh trầm ngầm một lát, tiếp tục đuổi theo huynh muội Lãnh gia: “Quận chúa, tỷ làm sao lại gặp Cơ Nguyên vậy?”

Truyện được đăng tại đây

“Bích Vân nói ca ca có chuyện tìm ta, ta liền đi theo nàng ta.” Bích Vân là nha hoàn thân

Đang tải nội dung ảnh