Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư – Phần 2 » Trang 39

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

Chương 839: Người Đang Ở Đâu

Nhưng trái lại những bang nhân ở quận Thanh Bình đều bị bọn họ giết chết.

Chỉ là thái tử Nam Chiêu quốc Gia Cất Cẩn rất khó đối phó.

Người bên cạnh Gia Cát Cẩn rất lợi hại, người đó đương nhiên là Ma Quân của Ma Ảnh Cung.

Hai người kết hợp đối phó với Tiêu Cửu Uyên.

Cuối cùng để bảo vệ toàn cục Tiêu Cửu Uyên dẫn một đội Long Lân quân dụ dỗ Gia Cát Ẩn và Ma Quân của Ma Ảnh Cung rời khỏi đó.

Nhưng hắn rời đi đã bốn năm ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức gì.

Mà bọn họ cũng không dám rời đi, bởi vì bên trong núi Phượng Hoàng này tràn ngập khí độc, lúc trước mười vạn đại quân trên đường hành quân bởi vì trúng phải cỏ độc hoa độc mà chết không ít người, sau khi trải qua chiến đấu kịch liệt, lại chết thêm nhiều người nữa.

Bây giờ chỉ còn hơn bốn năm vạn quân.

Long Lân quân thương vong rất lớn.

Vân Thiên Vũ nghe những người này nói, trong lòng lại tức giận.

Hận không thể giết chết hai người Gia Cát Cẩn và Phương Vô Nhai.

Cuối cùng bây giờ nàng cũng biết người cứu Gia Cát Cẩn hôm đó là ai rồi.

Là Phượng Vô Nhai, Phương Vô Nhai hận Tiêu Cửu Uyên, cho nên cứu Gia Cát Cẩn, hai người kết hợp mưu tính giết Tiêu Cửu Uyên ở núi Phượng Hoàng.

Nếu không phải Phượng Vô Nhai, ngày đó bọn họ đã giết Gia Cát Cẩn, làm sao còn để lại hậu họa về sau.

Bây giờ Vân Thiên Vũ vô cùng oán hận Phượng Vô Nhai, nếu như gã ở trước mặt nàng, nàng thật sự muốn một chưởng đánh chết gã.

Nàng muốn hỏi gã giết hại nhiều người như vậy buổi tối ngủ có gặp ác mộng không?

Ngày đó nếu gã không cứu Gia Cát Cẩn, thì gã đã không thể gây nên thương vong lớn như thế này.

Nhưng nàng vẫn luôn biết từ trước đến nay Phượng Vô Nhai là người luôn thích làm theo ý mình.

Vân Thiên Vũ cười lạnh hạ lệnh: “Hắc Diệu, ngươi dẫn người đưa những binh tướng và người của Long Lân quân rút khỏi đây.”

“Ta đưa một đội đi tìm Tiêu Cửu Uyên.”

Hắc Diệu không đồng ý, một là không yên tâm vương gia, thứ hai là gã phải bảo vệ Linh Nghi quận chúa. Trách nhiệm chủ yếu của gã là bảo vệ Linh Nghi quận chúa.

Đọc FULL truyện tại đây

Không phải người khác.

Vân Thiên Vũ lạnh lùng ra lệnh:

“Đây là mệnh lệnh, ngươi không thấy bọn họ đã mấy ngày chưa được ăn gì sao, sắp đói chết rồi sao? Nếu như trên đường lại gặp phải chuyện gì, tất cả mọi người đều sẽ mất mạng, còn có người của Long Lân quân bọn họ đều cần chữa trị, ngươi lập tức dẫn bọn họ rút khỏi đây.”

Lúc này thái độ Vân Thiên Vũ rất kiên quyết, như một đại tướng.

Hắc Diệu không dám cãi lời nàng, lập tức mở miệng: “Được rồi, tất cả mọi người lập tức theo ta rút khỏi quận Thanh Bình.”

Tất cả mọi người mau chóng sửa sang.

Sau đó đi Hắc Diệu rút khỏi núi Phượng Hoàng, rút khỏi quận Thanh Bình.

Ở đây Vân Thiên Vũ dẫn những người ở hồ Hồng Động tìm kiếm tung tích của Tiêu Cửu Uyên.

Nhưng thời gian càng ngày càng kéo dài mà bọn họ vẫn không tìm thấy tung tích của Tiêu Cửu Uyên.

Vân Thiên Vũ nhớ đến lúc trước phải Ngạo Minh bảo vệ Tiêu Cửu Uyên, nếu như Tiêu Cửu Uyên gặp chuyện nguy hiểm, Ngạo Minh sẽ về kinh báo cho nàng.

Nhưng đến bây giờ Ngạo Minh vẫn chưa xuất hiện.

Truyện được đăng tại đây

Nàng đến núi Phượng Hoàng,

Nàng lại không cảm nhận được Ngạo Minh đang ở đâu, nhưng nàng biết Ngạo Minh vẫn chưa chết.

Cho nên Vân Thiên Vũ hoài nghi lúc này Tiêu Cửu Uyên bọn họ đang ở một nơi bị bịt kín.

Nơi bị bịt kín?

Vân Thiên Vũ nghĩ đến mật thất của Tiêu Cửu Uyên, sắc mặt không khỏi thay đổi.

Hắn sẽ không phát bệnh chứ, nếu như vậy, có khi nào hắn đã bị Gia Cát Cẩn và Phượng Vô Nhai giết rồi không.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Thiên Vũ rất khó coi.

Diệp Gia mau chóng mở miệng: “Vũ mao muội đừng lo lắng.”