Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư – Phần 2 » Trang 300

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

Chương 1100: Nữ Nhân Không Biết Xấu Hổ

Mấy bóng người lắc mình chạy tới bậc thang, những người này cũng không cướp bậc thang của Nam Vân cung, mà đi thẳng đến bậc thang.

Mấy người này cũng giống với Nam Vân cung, đầu tiên là nhẹ nhàng bước lên bậc thang, sau đó nhanh chóng nhìn trúng bậc thang nào đó, bóng người lắc mình đáp xuống bậc thang, bậc thang lại vững vàng bất động như thường.

Sau đó trong đám người có người kinh ngạc kêu lên: “Bắc Thương điện nhất định cũng lấy được bản vẽ, cho nên biết đi như thế nào.”

Lúc này Vân Thiên Vũ ở trong đám người cũng biết bản vẽ lúc trước bọn họ giành được là dùng để làm gì, hóa ra là bản vẽ để đi vào kho báu Bạch Vân.

Trước đó nàng quan sát khinh công của mấy người Nam Vân cung và Bắc Thương điện, biết khinh công này đi như thế nào, có thể thuận lợi tìm được bậc thang đi vào kho báu Bạch Vân kia.

Ngoại trừ Vân Thiên Vũ, hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai cũng đã biết làm thế nào để đi vào kho báu Bạch Vân.

Phượng Vô Nhai nhanh chóng nói: “Chúng ta cũng lên đi.”

Vân Thiên Vũ lại ngăn cản bọn họ: “Mấy người chúng ta tu vi linh lực quá thấp, nếu như chúng ta sớm cướp được vị trí, như vậy nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chúng ta nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích của người khác, cho nên chúng ta vẫn nên chờ một chút đã.”

Hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai vô cùng đồng ý với lời nói của Vân Thiên Vũ.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, hai người khác giành được tư liệu bức vẽ cũng đã lên bậc thang.

Ngoại trừ những người giành được bản vẽ này ra, một số người khác giành được bản vẽ kho báu ở phòng đấu giá cũng thuận lợi lên bậc thang, tìm được vị trí bậc thang.

Đám người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên vừa nhìn thấy liền biết những người này đã chia sẻ bản vẽ và tư liệu kho báu, cho nên bọn họ mới có thể biết bí mật của bậc thang.

Nhưng người giành được bản vẽ kho báu chỉ có hai mươi người, hơn nữa có năm người trên bậc thang, như vậy có tổng cộng hai mươi lăm người biết bí mật của bậc thang.

Hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ nhanh chóng quan sát trên bậc thang, nhìn thấy hai mươi bậc thang đã bị chiếm hết, chỉ còn thừa một vài vị trí, nếu như bọn họ còn không ra tay, như vậy sẽ không thể đi lên được nữa.

Đúng lúc này, bậc thang bắt đầu đung đưa không ngừng.

Đọc FULL truyện tại đây

Có người kêu to lên: “Không được rồi, kho báu sắp đóng lại, nếu đóng lại thì chúng ta sẽ không vào được nữa.”

Lúc này mọi người phóng lên bậc thang như điên, loạn thành một bầy.

Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ lắc mình bay thẳng lên bậc thang.

Bởi vì lúc trước chiếm được tư liệu bức vẽ, cho nên bọn họ biết đi như thế nào.

Mọi người bước nhẹ chân, lần lượt thay đổi bước chân đi lên mấy bậc thang, bậc thang này nhất định được sắp xếp có trật tự, chỉ có đi theo thứ tự mới xuất hiện một bậc thang thật sự mang ám văn, tất cả bậc thang còn lại đều là cửa tử.

Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ và năm người khác trong chớp mắt đã đứng vững trên bậc thang, lúc này bậc thang càng đung đưa lợi hại hơn.

Trong đám người, có người phát hiện đám người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ chiếm được bậc thang, không khỏi kêu lên.

“A, mau nhìn, mấy người kia chiếm được bậc thang rồi.”

Truyện được đăng tại đây

“Tu vi linh lực của bọn họ hình như rất thấp.”

“Người dẫn đầu chỉ là cấp bậc linh tướng thôi.”

“Cướp đi.”

Có người muốn xông tới, mặt khác lúc này có vài bóng người lao đến, dẫn đầu chính là đám người Lạc Li và Đào Yêu.

Đào Yêu vừa đến liền trầm giọng nói: “Dừng lại, nếu như không có chúng ta, các ngươi không thể giữ vững bậc thang này.”

Ý của nữ nhân này chính là chỉ có bọn họ gia nhập mới có thể giữ vững được bậc thang.

Vân Thiên Vũ vốn rất ghét nữ nhân này, nghe thấy nàng ta rõ ràng muốn vào kho báu, lại làm ra dáng vẻ người ban ơn, vô cùng đáng ghét.

Nàng quát lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ rằng chúng ta cần các ngươi à? Cút!”