Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư – Phần 2 » Trang 29

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

Chương 829: Nghênh Chiến

Tiêu Lăng Phong trầm xuống, nhanh chóng bước ra khỏi hàng bẩm báo: “Hồi hoàng thượng, hiện tại thân binh của thần không có ở trong thành, không có cách nào để đánh địch trực diện.”

Hai mươi vạn quân của phủ An thân vương đóng tại doanh trại ngoài thành.

Không hề có ở trong thành, nhưng trong phủ An thân vương lại có một số lượng quân tiên phong.

Chỉ là số lượng đó rất ít, làm sao có thể địch lại với đoàn quân hùng mạnh của Dung Hành ở cổng nam thành, Dung Hành chắc chắn đã đem quân chủ lực sắp xếp để chiếm của nam thành, y muốn công phá nam thành, xông vào kinh.

Chỉ bằng số quân ít ỏi của phủ An thân vương, làm sao có thể ngăn cản được đội quân hùng mạnh của Dung Hành đây.

Tuy nói là tiên phong doanh đều có thực lực chiến đấu, nhưng nếu dốc toàn lực thì cũng chỉ có thể liều mạng với Dung Hành một phen.

Nhưng hai vạn quân của phủ An thân vương đã khiến hoàng đế kiêng dè, nếu lại lộ ra có một ngàn quân tiên phong doanh có thực lực chiến đấu.

E rằng sẽ làm hoàng thượng sinh lòng đố kị, dẫn đến phiền hà cho phủ An thân vương. Cho nên Tiêu Lăng Phong chỉ có thể từ chối.

Nhưng lão từ chối, hoàng đế cũng không cho phép lão từ chối. Sắc mặt hoàng đế sa sầm: “Bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, hoàng thúc lại từ chối là ý làm sao, chẳng lẽ lại muốn Đông Ly vật đổi sao dời hay sao?”

Một chiếc mũ trách nhiệm nặng nề chụp lên đầu phủ An thân vương.

Tất nhiên Tiêu Lăng Phong không muốn Dung Hành công phá kinh thành, chiếm Đông Ly.

Thiên hạ Đông Ly là của họ Tiêu, dựa vào đâu mà họ Dung lên tiếng.

Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Phong không còn nghĩ ngợi gì nữa, trầm giọng nhận lệnh: “Lão thần tuân chỉ.”

Cuối cùng hoàng đế cũng hài lòng lập tức hạ lệnh: “Vân Lôi tiếp chỉ.”

“Có thần.”

“Ngươi lập tức dẫn hai vạn quân chặn ở cổng thành phía đông.”

“Thần lĩnh chỉ.”

Vân Lôi phi nước đại, trong lòng đã quyết định phải giữ vững đông thành, như vậy hoàng đế sẽ coi trọng gã.

Gần đây hoàng thượng vô cùng coi trọng Hoài vương, tin rằng Vân gia họ sẽ nhanh chóng được phất lên.

Cho nên đương nhiên ông ấy muốn lập công lớn, như vậy mới có thể giúp Hoài vương một tay. Vân Lôi nghĩ ngợi nhanh chóng rời đi.

Hoàng đế nhanh chóng hạ lệnh: “Hoài vương tiếp chỉ.” “Có nhi thần.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Thiên Nghiêu bước ra khỏi hàng, hoàng đế ra lệnh: “Ngươi lập tức đưa binh tướng trong lục bộ điều đến trấn thủ thành tây.”

“Rõ.”

Tiêu Thiên Nghiêu đi khỏi, hoàng đế nhìn Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, Tiêu Thiên Dịch hơi kinh hoàng, phụ hoàng nhìn gã với anh mắt như vậy không hề tốt chút nào.

Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu biết tại sao lão ta lại nhìn gã như vậy.

Bởi vì Nam Dương vương Dung Hành tạo phản, khiến hoàng thượng sẽ kiêng dè với phủ Yến Bắc vương đang chống lưng cho gã.

Tiêu Thiên Dịch biết lần này e rằng hoàng thượng sẽ không chọn gã làm thái tử.

Trong lòng Tiêu Thiên Dịch vừa tức giận vừa chán nản, cố gắng nhiều năm như vậy vẫn không đạt được gì hết.

Thật sự là vô cùng tức giận.

Tiêu Thiên Dịch đang nghĩ ngợi trong lòng, hoàng đế trầm giọng nói: “Tiêu Thiên Dịch lĩnh chỉ.”

“Có nhi thần.”

Tiêu Thiên Dịch bước lên nghe chỉ, không dám suy nghĩ lung tung, bây giờ phải giết Dung Hành và phản quân mới đúng.

Truyện được đăng tại đây

“Ngươi hãy chọn người trong phủ Tuyên vương và phủ Yến Bắc vương, và người trong cung điều đến giữ vững cửa bắc.”

“Rõ, nhi thần lĩnh chỉ.”

“Ngoài ra nghĩ cách truyền tin ra ngoài, để những đội quân thiện chiến bên ngoài Thôi Anh thành tìm cách điều quân tới, trong ứng ngoài hợp.”

Thôi Anh thành chính là doanh trại đóng quân, phụ trách quản lý toàn quân bên ngoài kinh thành.

Hai mươi vạn quân đóng ở ngoài kinh thành, trước đây đã bị Tiêu Cửu Uyên điều đi mười vạn, giờ còn mười vạn.

Nhưng hoàng đế đoán Dung Hành chắc chắn nghĩ cách ngăn chặn đoàn quân mười vạn của Thôi Anh thành, nếu không Thôi Anh thành đã xuất hiện từ lâu rồi, sẽ không thể mãi vẫn chưa xuất hiện.

Hoàng đễ nghĩ mãi, tức giận ngùn ngụt.

Tức giận không thể ăn thịt Dung Hành, uống máu Dung Hành.