Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư – Phần 2 » Trang 26

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

Chương 826: Đoạt Thê Tử Của Người Khác

Nhất định là Nam Dương vương đã câu kết với Nam Chiêu, thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn dẫn quân đi vòng theo núi Phượng Hoàng để tấn công quận Thanh Bình có khi cũng là ý của Dung Hành.

Bởi vì thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn không quen thuộc địa hình núi Phượng Hoàng, người thực sự quen thuộc là Nam Dương vương Dung Hành.

Dung Hành bày ra chuyện thái tử Nam Chiêu tấn công huyện Thanh Bình.

Mục đích chính là để điều Tiêu Cửu Uyên và Long Lân quân ra khỏi kinh thành, như vậy y sẽ không kiêng nể gì mà tấn công kinh thành.

Mà nàng lại hính là cái cớ để y tấn công.

Còn những lời đồn trước đó ở kinh thành và ở trong cung về nàng đều do y sai người làm.

Y tưởng bây giờ nàng đã bị trọng thương, không thể nào xuất hiện ở đây, như vậy y sẽ mượn cớ tấn công vào Đông Ly quốc.

Trên cổng thành, Vân Thiên Vũ cười lạnh: “Nam Dương vương, không phải ngươi nói chỉ cần đưa được ta đến quận Thanh Bình, ngươi sẽ lui quân sao? Vậy ngươi nhanh lui quân đi. Chỉ cần ngươi lui quân năm mươi dặm, Vân Thiên Vũ ta tự nguyện theo ngươi về quận Thanh Bình, tuyệt đối không đổi ý.”

Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, hoàng đế cũng bắt đầu phản ứng, nhanh chóng quát lên với Dung Hành đang ở ngoài cổng thành: “Dung Hành, ngươi còn không mau ra lệnh lui quân, Linh Nghi quận chúa đã nói sẽ tự nguyện đi theo ngươi về quận Thanh Bình để khiến thái tử Nam Chiêu không tấn công vào quận Thanh Bình nữa, trẫm lệnh cho ngươi lập tức lui quân.”

Mặt Dung Hành tối sầm lại, vốn dĩ là một kế hoạch hoàn hảo sao lại thành ra thế này.

Bây giờ phải làm thế nào? Nếu y lui binh, không chỉ Dung gia chết mà tâm huyết bao nhiêu năm cũng uổng phí.

Nếu y không lui binh, dù chiếm được giang sơn Đông Ly quốc thì cũng ô danh cả một đời, không thể nào gột rửa hết.

Dung Hành đang ở tình thế khó xử.

Đọc FULL truyện tại đây

Trên cổng thành, đột nhiên xảy ra biến cố, tả tướng Tần Mộ Thương đang đứng bên cạnh hoàng đế bỗng ra tay.

Y vừa dùng một tay bóp vào cổ hoàng đế vừa nhìn ra phía ngoài cổng thành hét lớn: “Phụ vương, chúng ta không thể lui quân, người quên chuyện mẫu phi của con rồi sao? Chính tên cẩu hoàng đế này đã hại nhi tử, hại cả nhà chúng ta.”

Ở ngoài cổng thành, Dung Hành lấy lại tinh thần, quay người hét lớn: “Cẩu hoàng đế, hôm này ta sẽ báo thù cho thê tử của ta, năm đó chỉ vì ngươi nhìn trúng thê tử của ta mà đã hạ dược lúc nàng ấy đang mang thai, hại nhi tử của ta từ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt, thế mà ngươi còn chưa dừng tay, lại dựng chuyện nàng ấy đã chết, hại cả nhà chúng ta ly tán, ai có thể ngở được ngươi lại đưa thê tử của ta vào hậu cung ở kinh thành. Thê tử của ta buồn bực sầu não, cuối cùng chết trong hoàng cung của ngươi. Cẩu hoàng đế, ngươi là kẻ tán tận lương tâm, Dung Hành ta thề không đội trời chung với ngươi, ta nhất định phải báo thù cho thê tử.”

Nam Dương vương Dung Hành khóc lóc kể lể.

Lúc này mọi người trong ngoài thành đều trợn tròn mắt kinh ngạc.

Thế này là thế nào, không phải là nói muốn đưa Linh Nghi quận chúa đến quận Thanh Bình ư?

Sao lại thay đổi thành báo thù cho thê tử rồi.

Truyện được đăng tại đây

Trên cổng thành, sắc mặt lão hoàng đế trắng bệch, lão ta khó có thể tin được người đang bóp cổ mình lại là Tần Mộ Thương: “Ngươi chính là nhi tử của Nam Dương vương Dung Hành.”

“Đúng vậy, ta chính là nhi tử của Nam Dương vương Dung Hành, sở dĩ ta tiến cung làm quan là để có ngày báo thù cho mẫu thân của ta. Tên cẩu hoàng đế nhà ngươi cướp đoạt thê tử của người khác, Dung gia chúng ta thề không đội trời chung với ngươi, ta muốn báo thù cho mẫu thân.”

Hôm nay Tần Mộ Thương vốn không muốn để lộ bản thân.

Nhưng không ngờ Vân Thiên Vũ lại xuất hiện.

Khiến phụ thân của y rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Y đành phải để lộ bản thân và vạch trần bộ mặt thật của lão hoàng đế.

Như vậy, Dung gia sẽ có lý do để tấn công kinh thành.