Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư – Phần 2 » Trang 161

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

Chương 961: Không Sợ Chết

Vân Thiên Vũ cũng không phản đối.

Mộc Thanh Nhiêu lo lắng nói: “Nhưng với tu vi linh lực của hai người hiện giờ thì cho dù có đến được tiểu thần giới, chỉ sợ rất nguy hiểm, chính vì vậy việc cần làm trước mắt là tu luyện linh lực. Ít nhất phải đạt được cấp tử linh mới có thể vào tiểu thần giới, mặc dù ta biết làm thế nào để đến tiểu thần giới nhưng đối với tình hình nội bộ trong tiểu thần giới thì lại không biết gì cả.”

Vân Thiên Vũ nghĩ một lát rồi ra sức gật đầu: “Ta cũng chính là có ý này, trước tiên phải tu luyện linh lực, sau đó mới đi đến tiểu thần giới. Bây giờ như thế này, hai ngươi cùng ta đi đến Thiên Mộc sơn trang, ở dưới Thiên Mộc sơn trang có ngọc Linh Viêm, linh lực vô cùng dồi dào, có thể dùng để tu luyện linh lực.”

Mộc Thanh Nhiêu và Hoa Khấp Tuyết nghe thấy như vậy vô cùng vui mừng: “Tốt, thật sự là tốt quá, sở dĩ chúng ta ở đây là để tu luyện nâng cao linh lực, nếu có nơi tu luyện tốt hơn thì lại càng tốt.”

Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục dưỡng thương.

Trước mắt cần dưỡng thương cho tốt.

Nhưng việc trị những vết thương này cũng không có gì là khó.

Trong Phượng Linh giới của Vân Thiên Vũ có không ít đan dược nàng đã luyện trước đây, bây giờ đúng lúc cần dùng đến.

Ngạo Minh và Điêu Gia bị trọng thương cũng được Vân Thiên Vũ dần dần chữa trị.

Đợi sau khi chữa lành vết thương thì nàng lập tức đưa Mộc Thanh Nhiêu và Hoa Khấp Tuyết đến Thiên Mộc sơn trang.

Nhưng trước khi đi tới Thiên Mộc sơn trang, Vân Thiên Vũ nghiêm túc nói chuyện với Diệp Gia: “Biểu tỷ, lần này đi Thiên Mộc sơn trang tu luyện linh lực là để đến tiểu thần giới của tây đại lục, trong tiểu thần giới của tây đại lục vô cùng nguy hiểm, cho nên muội nghĩ tỷ ở lại đông đại lục sẽ tốt hơn, muội phái người đưa tỷ vào cung, Tiêu Dạ Thần nhất định sẽ bảo vệ tốt cho tỷ, nếu tỷ đi theo muội nhất định sẽ rất nguy hiểm.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng Diệp Gia kiên quyết muốn cùng nàng đến tiểu thần giới: “Vũ Mao, cho dù như thế nào ta cũng muốn cùng muội đi đến tiểu thần giới.” Bây giờ nàng chỉ có Vũ Mao là người thân duy nhất, nếu rời khỏi Vũ Mao, nàng không biết sẽ đi đâu.

Còn về Tiêu Dạ Thần, khoảng cách giữa nàng và gã đã xa vời đến mức không thể nào chạm tới, bây giờ trái tim nàng đã nguội lạnh, không còn nhớ nhung đến gã nữa.

Vân Thiên Vũ nghe xong lời của Diệp Gia vẫn còn do dự, vì nàng nhớ tới chuyện của Họa Mi.

Nếu không phải nàng sớm sắp xếp chuyện của Họa Mi thì Họa Mi đã không chết.

Nàng không muốn vì mình mà liên lụy đến những người khác.

Cho nên nàng hi vọng biểu tỷ ở lại đông đại lục.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng Diệp Gia vừa liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của Vân Thiên Vũ, nàng kiên quyết nói: “Vũ Mao, suy nghĩ của muội là suy nghĩ của muội, muội không thể đại diện cho suy nghĩ của chúng ta, giống như Họa Mi, trước khi chết nàng ta vẫn vô cùng vui vẻ, nàng ta không cho rằng chết là không đáng giá, mà ta cũng như vậy, ta muốn đi cùng muội, cho dù kết cục cuối cùng cũng giống như Họa Mi, đó là sự lựa chọn của ta. Ngược lại, bây giờ không đi cùng muội mới là vứt bỏ, mới là ghét bỏ.”

Diệp Gia đã nói đến như vậy thì Vân Thiên Vũ không thể không cho Diệp Gia đi cùng, nhưng cuối cùng nàng cũng không quên dặn dò Diệp Gia: “Tỷ phải nhớ kỹ, chúng ta đi Thiên Mộc sơn trang để tu luyện linh lực, ngoài việc tu luyện linh lực tỷ phải lấy luyện độc là chính, vì tu vi linh lực của tỷ không cao, thời gian tu luyện không thể diễn ra quá nhanh, nhưng tỷ có thể luyện độc nhiều hơn, nếu có thể luyện độc đến trình độ xuất thần nhập hóa thì không ai có thể động vào tỷ.”

Đây chủ yếu vì trên người Vân Thiên Vũ đã có một quyển Độc Phương, nàng sẽ viết ra những đan phương lợi hại để Diệp Gia luyện chế, như vậy sau này cho dù tu vi linh lực của Diệp Gia không quá cao nhưng nàng ấy có độc thuật thì vẫn sẽ rất lợi hại.

“Được, tỷ nghe theo sắp xếp của muội.”

Mọi người bàn bạc xong những chuyện cần phải làm tiếp theo, sau đó cưỡi ngựa đi thẳng đến Thiên Mộc sơn trang.