Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư – Phần 2 » Trang 11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

Chương 811: Họa Quốc Yêu Cơ

Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Tiêu Lăng Phong cùng Tiêu Dạ Thần hai người trầm mặc, sau đó gia tôn cả hai đều tức giận.

Tiêu Lăng Phong đứng lên chửi má nó.

“Má nó, những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc, chúng ta không suy nghĩ gì hết, thế mà mỗi ngày đều sống trong lo lắng đề phòng, hoàng đế này lòng dạ sao lại hẹp hòi như vậy chứ.”

Tiên đế luôn quang minh lỗi lạc, lòng dạ chính trực, sao lại sinh ra một hoàng đế tệ hại như thế này.

Tiêu Dạ Thần nhìn Vân Thiên Vũ: “Cô cô, người yên tâm, ta đã sắp xếp xong rồi.”

“Hoàng đế không có khả năng công khai đối phó thân binh của An thân vương phủ, lão ta chỉ có thể âm thầm tìm người động tay chân, tiêu diệt hai vạn thân binh của An thân vương phủ, ta đã bố trí xong, sắp xếp một ngàn người của Tiên Phong doanh vào trong hai vạn thân binh, nếu hoàng đế phái người âm thầm động tay chân…”

“Nhất định những người đó có đi không có về.”

Tiêu Dạ Thần bình tĩnh lên tiếng, Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người thanh niên luôn vui vẻ lạc quan nay đã dần trưởng thành.

Chẳng bao lâu nữa, Tiêu Dạ Thần tuyệt đối có thể tự mình quản lý An thân vương phủ.

Nói như vậy, nàng không cần lo lắng cho gã.

Vậy nàng có thể cùng Tiêu Cửu Uyên buông tay ra đi.

Vân Thiên Vũ cười khẽ nói: “Ngươi an bài xong hết thì ta an tâm rồi.”

“Ta sẽ đi luyện đan dược cường thân kiện thể, cải thiện gân mạch cho binh tướng, mặt khác ta sẽ luyện chế ra một số lớn linh lôi đan, linh lực giả trong doanh mỗi người sẽ giữ mấy cái. Nếu có người dám can đảm tính kế với binh tướng An thân vương phủ, đến lúc đó sẽ dùng linh lôi đan nổ chết bọn họ.”

“Được.”

Tiêu Lăng Phong cùng Tiêu Dạ Thần gật đầu.

Tuy rằng linh lôi đan yêu cầu dùng linh lực thôi khai, không phải ai cũng có thể thôi khai, nhưng bên trong thân binh của An thân vương phủ có linh lực giả, hơn nữa còn có những người của Tiên Phong doanh. Những người đó có thể dùng lực chiến ý thôi khai linh lôi đan, gây nổ mạnh.

Vân Thiên Vũ không hề để ý tới chuyện khác, sau khi nói chuyện với Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần, nàng bắt đầu luyện đan.

Lần này tiêu diệt Lăng Vân tông, nàng không lấy những thứ khác, nhưng lại lấy được không ít dược liệu bên trong Phượng Linh giới.

Cho nên luyện đan hoàn toàn không là vấn đề.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong An thân vương phủ, Vân Thiên Vũ không hề để ý tới bất cứ chuyện gì, bước vào trạng thái bế quan luyện đan.

Nàng dặn dò, khi nàng chưa luyện xong đan dược, bất luận kẻ nào bất luận sự việc nào cũng không được quấy rầy đến nàng.

Trong vương phủ, không ai dám quấy rầy nàng.

Trong kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ, ai ai cũng bàn tán chuyện lần này Nam Chiêu xuất binh từ Phượng Hoàng Lĩnh tấn công quận Thanh Bình.

Mọi người càng nói càng hoảng, trong đó không ít người thậm chí còn bắt đầu lo lắng, nếu Nam Chiêu dẹp xong quận Thanh Bình, thôn tính bá tánh cùng đất đai quận Thanh Bình, liệu có thể mở rộng quy mô tiến công Đông Ly quốc hay không.

Nếu thật sự như vậy, bọn họ biết làm sao bây giờ.

Nói tới nói lui, cuối cùng ai cũng trách móc Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ.

Chuyện gì cũng nói được.

Có người nói Tiêu Cửu Uyên tham luyến sắc đẹp, không màng đại nghĩa quốc gia.

Có người nói Vân Thiên Vũ chính là họa quốc yêu cơ, nếu không phải vì nữ nhân này, Nam Chiêu Thái tử sao có thể hạ lệnh từ Phượng Hoàng Lĩnh tấn công Đông Ly chứ.

Truyện được đăng tại đây

Phải biết rằng Nam Chiêu cùng Đông Ly từ trước đến nay vốn hòa bình, chưa bao giờ có chiến tranh, không ngờ hiện tại bởi vì một nữ nhân, hai nước lại binh nhung tương kiến, mà nguyên nhân đúng thật chỉ vì một nữ nhân mà thôi.

Sớm biết như vậy, chi bằng giao nữ nhân này cho Nam Chiêu Thái tử.

Phố lớn ngõ nhỏ, ai ai cũng nói chuyện này.

Người An thân vương phủ thiếu chút nữa thì tức chết, mỗi ngày đều nghe được đủ lời nhục mạ quận chúa.

Bọn họ tranh cãi với người ta, kết quả là bị người ta đánh cho một trận.

Nhưng mà không ai dám bẩm báo việc này với Vân Thiên Vũ.

Bởi vì trước mắt Vân Thiên Vũ đang bế quan luyện đan, không ai dám quấy rầy nàng.