Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 » Trang 204

Chương 106.1: Quyết không hối hận

Edit: Mavis Clay

Một câu không được của Vân Phong khiến nàng dâu Lão Nhị nổi trận lôi đình. Nàng ta vọt qua mặt của lão Tam, quát to, “Không được? Ngươi cho đây là đâu? Ta cho ngươi biết đây là nhà của Lăng gia. Mỗi một tấc đất trong này đều là của người Lăng gia.