Ông xã là người thực vật - Trang 2

Chương 1.2

Trong một đêm, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Lâm An Yến tiếp nhận sự thật khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà ông không thể ngã xuống. Xí nghiệp Bác Dương vẫn cần ông chủ trì đại cuộc, còn có Lâm Du người cháu gái này vẫn cần ông nuôi dưỡng thành người.

Khoả