Nghe nói em thích tôi » Trang 153

CHƯƠNG 153: ANH TA TÀN NHẪN NHẤT

Bốn người đó lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, xã hội pháp trị, ai còn có thể chặt thật?

Ninh Chí Khiêm cười lạnh, “Thế nào? Không chặt nữa? Là không dám hay là không biết? Hay lâu rồi không băm người nên quên rồi?”

Bốn người không biến sắc cười, “Ninh nhị ca, mọi người đều là người quen,