Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 96

ẢNH MINH HOẠ (P3)

Lần này là về các nhân vật phụ nha mina <3

1. Ảnh Tần Cảnh Dật- Kính Thiên Minh:

 Ảnh Tần Cảnh Dật- Kính Thiên Minh:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(=.= không biết tui có lượm nhầm ảnh đam mĩ không mà 2 ông trông gian tình tứ phía quá. Tóc của Dật màu khác nha)

2. Tần Cảnh Dật (sang bộ “Lưu manh tui sẽ đăng nhiều ảnh hơn)

 Tần Cảnh Dật (sang bộ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

3. Mạc Tu Nghiêu: (ở bộ Tổng Tài, Phu nhân đã trở về tui sẽ đăng nhiều ảnh hơn)

 Mạc Tu Nghiêu: (ở bộ Tổng Tài, Phu nhân đã trở về tui sẽ đăng nhiều ảnh hơn)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

4

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đọc FULL truyện tại đây

4. Sở Kinh Dực (Sở thần kinh yêu màu đỏ)

 Sở Kinh Dực (Sở thần kinh yêu màu đỏ)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

5. Cyril:

—————-^^ hihi hôm nào rảnh tui sẽ tìm tiếp nhân vật nữ nha ~ #UuyenToTo ảnh có quá tệ không mn?

Truyện được đăng tại đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—————-

^^ hihi hôm nào rảnh tui sẽ tìm tiếp nhân vật nữ nha ~

#UuyenToTo ảnh có quá tệ không mn?