Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 84

ẢNH MINH HOẠ (P2)

Minh ca hồi bé! (Bị Huyên tỷ chọc cho khóc đó :3)

Minh ca hồi bé! (Bị Huyên tỷ chọc cho khóc đó :3)

Minh ca khi là lão đại! (Chân dài dữ ?)

Minh ca khi là lão đại! (Chân dài dữ ?)

Minh ca khi làm tổng tài!

Ảnh anh khoả thân khi tắm ?

Ảnh anh khoả thân khi tắm ?

Ảnh anh khoả thân khi tắm ?

Minh ca khi lưu manh:

Đọc FULL truyện tại đây

Minh ca khi giả ngốc: (lúc quyến rũ Huyên tỷ đó)

Minh ca khi giả ngốc: (lúc quyến rũ Huyên tỷ đó)

Có nhiêu ảnh đó ? mn đừng chê nha! Ai có ảnh phù hợp thì ib cho tui với!!!!

Có nhiêu ảnh đó ? mn đừng chê nha! Ai có ảnh phù hợp thì ib cho tui với!!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

Truyện được đăng tại đây

“Không phải em không lấy” đã full rồi =^^= nên đợi thi xong tui sẽ tập trung viết bộ này ~ Ráng full trước tết :3

#UyenToTo