Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 84

ẢNH MINH HOẠ (P2)

Minh ca hồi bé! (Bị Huyên tỷ chọc cho khóc đó :3)

Minh ca hồi bé! (Bị Huyên tỷ chọc cho khóc đó :3)

Minh ca khi là lão đại! (Chân dài dữ 😂)

Minh ca khi là lão đại! (Chân dài dữ 😂)

Minh ca khi làm tổng tài!

Ảnh anh khoả thân khi tắm 😂

Ảnh anh khoả thân khi tắm 😂

Ảnh anh khoả thân khi tắm 😂

Minh ca khi lưu manh:

Đọc FULL truyện tại đây

Minh ca khi giả ngốc: (lúc quyến rũ Huyên tỷ đó)

Minh ca khi giả ngốc: (lúc quyến rũ Huyên tỷ đó)

Có nhiêu ảnh đó 😅 mn đừng chê nha! Ai có ảnh phù hợp thì ib cho tui với!!!!

Có nhiêu ảnh đó 😅 mn đừng chê nha! Ai có ảnh phù hợp thì ib cho tui với!!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

Truyện được đăng tại đây

“Không phải em không lấy” đã full rồi =^^= nên đợi thi xong tui sẽ tập trung viết bộ này ~ Ráng full trước tết :3

#UyenToTo