Mật tình – Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ » Trang 73

ẢNH MINH HOẠ (P1)

Tén tén tén ten!!!! 21h tối nay tui sẽ up thêm một chap để cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người trong suốt thời gian qua!!! (có thể sớm hơn)

Còn đây là tranh minh hoạ tui lụm được trên pinterest á, xin mọi người cho ý kiến <3

1. Nữ chính Diệp Hàm Huyên.

Khi bé:

Khi học trung học (lần hai gặp Minh ca)

Khi học trung học (lần hai gặp Minh ca)

Khi học trung học (lần hai gặp Minh ca)

Đọc FULL truyện tại đây

Năm Huyên tỷ 25 tuổi!

Năm Huyên tỷ 25 tuổi!

^^ cùng cố vũ cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng nào mọi người!!!!

Truyện được đăng tại đây

^^ cùng cố vũ cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng nào mọi người!!!!

#UyenToTo