Truyện dài

Truyện / Kho Dữ Liệu – Quyển 3

Kho Dữ Liệu – Quyển 3

Xem quyển 1

Xem quyển 2

 
………………………………………………..
 
 
       Tao… mày… và cả nó nữa… đều là những kẻ sống bằng giấc mơ ảo vọng…
 
 Nhiều khi mệt mỏi… chỉ muốn buông xuôi
             Nhiều khi chỉ muốn bẻ hết bút… xé hết giấy… đáp sạch mực màu đi…
                 … thả cho số phận mặc sức trôi treo cái dòng đời vội vã này…
                           … Chẳng muốn cố chấp… chẳng muốn khư khư ôm chặt lấy cái giấc mơ mịt mù này nữa…
 
                                         Thực sự là rất mệt mỏi mà…
 
                                                                                             Lan_Thi
….
 
Truyện được thực hiện bởi nhóm viết: Hoa Bão
 
Kịch bản + Phụ tá: Sói lạc lối
Vẽ chính: Lan_Thi
Phụ tá: Minh Thần

Truyện được đăng tại đây