Độc y thần nữ: phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê » Trang 164

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732

Chương 164: Đến Vô Trần Cung (3)

Edit: V.O

Tóm lại tu luyện vẫn phải dựa vào chính mình thì sẽ ổn định hơn, cho dù Vô Trần Cung có đưa tới đầm rồng hang hổ (nơi cực kỳ nguy hiểm), Bạch Vũ cũng muốn tự mình xông vào một lần.

Nhưng có lời nhắc nhở của Thương trường lão, nàng cũng nên chuẩn bị một chút, mua đầy đủ Tẩy Độc Thảo, Huyết Hoa Tham và Thất Tinh Linh Chi ở Công hội, pha chế sẵn thuốc viên đặt vào trong nhẫn Bách Vũ, lần trước lúc bị Bách Lý Uy vây khốn, dược chữa thương trên người lại không đủ, sau này cũng không thể lại sơ xuất như vậy nữa.

Trừ những thứ này ra, nàng còn mua khá nhiều độc dược. Giá của độc dược so với dược liệu chữa thương đắt hơn, sau khi mua xong, tất cả mấy trăm vạn tinh thể thứ phẩm mấy tháng này bán Linh tửu tích góp từng tí một đều tiêu hết, hoàn toàn trở thành kẻ nghèo túng.

Nhưng nghĩ đến bắt đầu kể từ tháng này có thể nhận được vài trăm ngàn tinh thể thứ phẩm, Bạch Vũ liền không keo kiệt chút nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mua xong những thứ cần dùng, Bạch Vũ trở về làm chút điểm tâm, mang đi thăm Bạch Tử Quỳnh.

Bạch Tử Quỳnh đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng do lúc trước bị dày vò khiến sắc mặt có chút tiều tụy, vừa nhìn thấy Bạch Vũ liền bổ nhào qua, “Đồ nhi ngoan của ta, sư phụ rất xin lỗi con. . . . . .”

“. . . . . .” Khóe miệng Bạch Vũ hung hăng co rút, quả nhiên đây mới là bản tính của sư phụ nàng, lúc bị khế ước trói buộc rất đứng đắn, “Sư phụ, không sao, con biết không phải người cố ý.”

“Đúng, không phải ta cố ý, là do ta sơ xuất. Để cho Bắc La Quận Vương thần không biết quỷ không hay kê đơn cho ta, thăng cấp khế ước trên người ta, sao lúc ta xem bói sao lại không tính ra được Bắc La Quận Vương sẽ làm như vậy?”

Bạch Vũ đầu đầy hắc tuyến, sao người vẫn còn muốn xem tướng đoán mệnh? Nếu người có thể tính ra được, như vậy mới thật sự là kỳ quái!

“Tổ tiên của Bắc La Quận Vương làm người quả thật khiến cho người ta khâm phục, bằng không lúc ấy trưởng bối của ta cũng sẽ không ký kết khế ước đời sau, con nói xem sao mới đến Quận Vương đời thứ ba đã biến thành đức hạnh này?” Bạch Tử Quỳnh rất khó hiểu thở dài.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thời gian trôi qua thật tốt, một thế hệ không bằng một thế hệ bình thường, bây giờ Bắc La Quận Vương đã chết, người không cần lại phải phiền não chuyện gì nữa.” Bạch Vũ lấy điểm tâm ra bày lên bàn.

Bắc La Quận Vương mất mạng, Cấm Vệ Quận hao tổn gần như không còn, mấy tin tức này hầu như được truyền ra trước tiên, giống như quăng một trái bom vào một bãi nước lặng, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn ở toàn bộ Vân Vũ Thần Châu.

Người đầu tiên biết chuyện này không cần phải nói chính là Vô Trần Cung, Thương trưởng lão trấn giữ Công hội Triệu hoán sư đã đến Vương thành Bắc La, Vô Trần Cung không xem trọng lãnh thổ và thế lực Bắc La, mà là nhân lúc cháy nhà đến hôi của quốc khố Bắc La.

Tất cả năm Quận Quốc khác đều rục rịch, tất cả đều muốn đến phân chia một chén canh. Đông Nhạc gần Bắc La nhất và Viêm Võ thực lực cường đại nhất giành ra tay trước, xâm nhập hàng loạt, quét sạch thế lực còn sót lại của Bắc La, quang minh chính đại chia cắt Bắc La.

Quân Vương hai nước đều tự mình xuất chinh, trong năm ngày Bạch Vũ hôn mê đã chiếm giữ Vương thành Bắc La, Bắc La xem như hoàn toàn bị xóa khỏi Vân Vũ Thần Châu.

Bạch Vũ đang cùng ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm với Bạch Tử Quỳnh, chợt nghe thấy Đông Nhạc Quận Vương và Viêm Võ Đế Vương đến Công hội Triệu hoán sư.

Truyện được đăng tại đây

Công hội Triệu hoán sư là thế lực Vô Trần Cung thành lập, độc lập bên ngoài sáu quốc, cho dù bây giờ bên ngoài khói lửa báo động khắp nơi, hai nước cũng sẽ không ngu ngốc động đến Công hội Triệu hoán sư, hai Quận Vương còn cố ý đến đây bái kiến một chút.

Nhưng sau khi hai vị Quận Vương gặp qua Thương trưởng lão, còn tính lại đây thăm Bạch Tử Quỳnh.

Bạch Vũ hoài nghi nhìn Bạch Tử Quỳnh. Hình như sư phụ không có quan hệ gì với bọn họ? Đông Nhạc Quận Vương còn được, có khả năng hắn sẽ mang sư phụ về Đông Nhạc, hắn tới gặp Bạch Tử Quỳnh cũng không có gì kỳ quái, nhưng vì sao Viêm Võ Đế cũng muốn tới?