Độc y thần nữ: phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê » Trang 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732

Chương 10: Nhặt được mỹ nam, cứu người (4)

Edit:V.O

“Muội đã biết, cám ơn các vị sư tỷ.” Bạch Vũ tiễn bước các sư tỷ, xem xét Dạ Quân Mạc đang hôn mê bất tỉnh.

Thích khách trốn ra từ trong hoàng cung, vị mỹ nam này lại chạy từ hướng cửa thành đến đâm vào nàng, phương hướng không giống. Hơn nữa lúc nàng rời khỏi hoàng cung vẫn còn sóng êm gió lặng, thời gian không hơn.

Nàng chắc chắn hắn không phải thích khách, nhưng một khi để cho Bách Lý Uy phát hiện, có một trăm cái miệng cũng không nói rõ được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bách Lý Uy chính là phụ thân của Bách Lý Vân Diễm, Đại tướng quân của Bắc La Quận Quốc, nắm trong tay đội cấm vệ quân tinh nhuệ duy nhất được thành lập từ các Triệu hoán sĩ, chuyên môn phụ trách bảo vệ Vương thành. Từ trước đến nay ông ta làm việc luôn thích chém tận giết tuyệt, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, tối nay chỉ sợ tất cả những người bị thương cũng bị ông ta xem như là thích khách giết chết ngay tại chỗ.

Bổn cô nương mất sức lực lớn như vậy mới có thể kéo ngươi từ tử vong về, ngay cả máu quý giá nhất cũng cho ngươi uống, ngươi lại vẫn sẽ chết? Sao ngươi lại xui xẻo như thế!

Bạch Vũ thật sự không thể chấp nhận được, nàng quyết định giấu Dạ Quân Mạc vào trong Thư các!

Nàng sống tại một lầu nhỏ có tên gọi là Thư các Bắc La, có thể lấy tên Quận Quốc để gọi, thì chắc chắn đó không phải là một gian Thư các bình thường.

Gian Thư các này là cấm địa của Bắc La Quận Quốc, tầng trên Thư các cất giấu tất cả tàng thư giá trị của Bắc La Quận Quốc, chính là sách thuốc truyền lại cho đời sau, điển tích tư liệu lịch sử, cùng với linh thuật quý giá nhất.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi tu tập linh thuật, có thể Triệu hoán ra Triệu hoán thú để sử dụng, Triệu hoán trên diện rộng có thể gia tăng lực tấn công của Triệu hoán thú, một chiêu linh thuật có thể thay đổi thắng bại của một cuộc chiến. Giá trị của một quyển linh thuật tuyệt đối không có tiền tài nào có thể tính được, có đôi khi có thể trở thành một vị Triệu hoán sư thậm chí là thành lập một tông môn, một đế quốc căn cơ vững mạnh.

Trong Thư các Bắc La cất giấu khá nhiều hệ linh thuật, thậm chí còn có hai bản linh thuật trung phẩm! Chỉ khi tăng cấp, những người mà Quận Quốc bồi dưỡng mới có cơ hội tiến vào lựa chọn linh thuật.

Tầng trên của Thư các được canh giữ sâm nghiêm, có Quận Vương và Quốc sư tự mình dùng linh lực để phong ấn, cả Quận Quốc không ai có thể xông vào.

Nhưng Bạch Tử Quỳnh vừa vặn là người trông coi Thư các, Bạch Tử Quỳnh trầm mê y thuật, rất ít đến Thư các, lại ném nhiệm vụ này qua cho Bạch Vũ. Bạch Vũ là đệ tử duy nhất có thể ra vào Thư các Bắc La, thậm chí còn chuyển đến ở lại trong Thư các, làm cho tất cả những người cầu linh thuật không được hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi.

Giấu Dạ Quân Mạc vào bên trong Thư các, cho dù Bách Lý Uy có kiêu ngạo cũng không thể đi vào.

Truyện được đăng tại đây

Bạch Vũ nhanh chóng mặc quần áo cho Dạ Quân Mạc, dù sao cũng không thể một đường kéo hắn như thế này đến Thư các, sau khi đã giúp Dạ Quân Mạc mặc quần áo xong. Bạch Vũ tìm nửa ngày, mới tìm được một ít áo khoác rộng thùng thình mà sư phụ để lại tùy tiện mặc vào cho hắn, kéo hắn tới cấm địa Thư các giống như tha bao tải, tìm một góc không nhìn thấy thả hắn xuống.

Bạch Vũ còn cẩn thận chùi rửa vết máu trong phòng sạch sẽ, cầm tất cả băng gạc và quần áo dính máu đi, lưu loát đốt bỏ ở trong Thư các không để lại dấu vết, hủy sạch chứng cớ, bận rộn đến hơn nửa đêm mới rửa sạch sẽ toàn bộ.

Sau đó, Bách Lý Uy đã điều tra qua cchỗ ở của nàng. Nàng trở lại phòng ở, nhìn thấy phòng mình một mảnh hỗn độn, các đồ vật này nọ rơi đầy trên đất, người đến điều tra đã lục tung, càn quét sạch phòng ở một lần giống như thổ phỉ, tất cả dược liệu quý giá và tinh thể thứ phẩm trong ngăn tủ đều không thấy.

Đây là Cấm vệ quân sao? Là cường đạo mới đúng! Bạch Vũ nổi trận lôi đình, nhưng cũng không thể làm được gì. Đi tìm Bách Lý Uy giành đồ lại, người ta là một Đại tướng quân, cho dù làm trò lấy đi đồ của ngươi thì ngươi có thể có năng lực làm được gì?

Bạch Vũ cũng lười sửa sang lại, dọn dẹp gì đó trên giường một chút, ngã đầu liền ngủ.