Đích trưởng nữ » Trang 63

Chương 63 là Kết cục của Linh nhi (hạ) trong bản convert lặp lại chương 62. Ta cũng không biết tại sao . Đại khái bị trùng lặp một chương nên bị thiếu mất chương 63. Mọi người thông cảm nha, ta tìm được sẽ bổ sung sau. Kết quả tóm lại là Linh nhi bị đánh chết, Triệu Khả Nhân cũng không cầu tình gì cho Linh nhi đi !

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây
Truyện được đăng tại đây