Truyện dài

Truyện / Đế bá

Đế bá

Đế bá

Đế bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Nguồn: Tàng Thư Viện, Vip Văn Đàn.

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.

Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.

Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.

Đọc FULL truyện tại đây

… … … … …

Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.

Truyện được đăng tại đây

Đây là cố sự về một tiểu tử bất tử Nhân tộc dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế…

 1. Phần 1 (Chương 1->400)
 2. Phần 2 (Chương 401->800)
 3. Phần 3 (Chương 801->1200)
 4. Phần 4 (Chương 1201->1600)
 5. Phần 5 (Chương 1601->2100)
 6. Phần 6 (Chương 2101->2500)
 7. Phần 7 (Chương 2501->2900)
 8. Phần 8 (Chương 2901->3300)
 9. Phần 9 (Chương 3301->3800)
 10. Phần 10 (Chương 3801->4300)
 11. Phần 11 (Chương 4301->4600)
 12. Phần 12 (Chương 4601->…)