Truyện / Đàn ông tương lai không dễ làm

Đàn ông tương lai không dễ làm

Đàn ông tương lai không dễ làm

Đàn ông tương lai không dễ làm

Tác giả: Nhữ phu nhân

Để có thể kế thừa quân công của cha, Lăng Lan bất đắc dĩ phải giả trai và bắt đầu quá trình trưởng thành trong khốn khổ. Cứ nghĩ sống vất vả qua 16 năm thì có thể t