Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 3 » Trang 707

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

Chương 2207: Nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Không Sợ Minh

Biên soạn: Đức Uy

“Xong rồi, tứ đại thế lực hạch tâm của Tội Ngục, bị Tử Vong Hoa Hồng trong nháy mắt đánh bại, quân lính tan rã!”

“Vậy… Chẳng lẽ… Không phải là hàng nhái sao? Tử Vong Hoa Hồng này, chính là Tử Vong Hoa Hồng năm đó!”

Vẻn vẹn nửa ngày, Tử Vong Hoa Hồng khôi phục, lấy thế như chẻ tre đem tứ đại thế lực hạch tâm của Tội Ngục, kể cả A Tu La ở bên trong, đánh bại, bị đánh tới mức toàn quân tan rã.

“Có phải là chúng ta nhìn lầm rồi hay không, A Tu La bọn họ chẳng qua là… đi ngang qua?”

“Đi ngang qua? Đánh rắm, có đầu óc hay không? A Tu La người ta và Không Sợ Minh có quan hệ như thế nào, Không Sợ Minh Chủ và Tu La Chủ ngay cả con chung đều có rồi, đây nhất định là mang theo Thiên Hận và cả Đồ Môn đến giúp đỡ, sau đó không đánh lại!”

Nửa ngày sau, bên phía Không Sợ Minh tuyên bố, Không Sợ Minh chiến bại.

Chưa tới nửa ngày, Tử Vong Hoa Hồng tuyên bố, tất cả cao tầng và tinh anh Không Sợ Minh đầu hàng, sáp nhập vào Tử Vong Hoa Hồng.

Mà Không Sợ Minh hiện nay, trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản suất lĩnh Không Sợ Minh trống rỗng chỉ còn lại một người,… Tuyên bố, ủng hộ dòng chính vô điều kiện, trừ ủng hộ dòng chính vô điều kiện ra, Diệp Oản Oản lần nữa tuyên bố, muốn đem dòng chính kiện ra Trọng Tài Hội.

Không Sợ Minh và dòng chính rõ ràng đã ký tên hiệp nghị chiến lược, song phương phải che chở nhau vô điều kiện, nhưng mà một trận đánh giữa Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng, dòng chính ba lần bốn lượt từ chối, không nguyện ý xuất thủ giúp đỡ, lúc này mới dẫn đến Không Sợ Minh chiến bại. Dòng chính không hề nghiêm khắc tuân thủ theo điều ước hợp tác chiến lược, nhất định phải vì lần này Không Sợ Minh chiến bại thua trận, mà chịu toàn bộ trách nhiệm!

Chi nhánh dòng chính

Vào giờ phút này, sắc mặt lão già dòng chính, âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước.

Lão già dòng chính vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, Không Sợ Minh lại có thể vô sỉ đến nông nỗi này!

Đọc FULL truyện tại đây

Hay cho một chiêu Ly Miêu Hoán Thái Tử!

Mặc dù dòng chính không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng trong lòng lão già dòng chính hiểu rõ ràng, cái tổ chức sơn trại Tử Vong Hoa Hồng đó, nhất định là thế lực của Không Sợ Minh, bọn họ đang diễn trò mà thôi!

Không Sợ Minh cố ý làm bộ như không địch lại chiến bại, tất cả cao tầng và thành viên tinh anh của Không Sợ Minh đều đầu hàng, bị hút vào Tử Vong Hoa Hồng, mà Không Sợ Minh lại chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng.

Con ả Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong đó, quả thực là không biết xấu hổ đến cực hạn, mang theo một cái Không Sợ Minh rỗng tuếch tuyên bố ủng hộ dòng chính bọn họ?

Bọn họ cần một cái vỏ trống rỗng ủng hộ làm cái gì?

Còn không chỉ như thế, con ả Không Sợ Minh Chủ, lại còn muốn hướng về Trọng Tài Hội tố cáo dòng chính bọn họ, nói dòng chính bọn họ không giúp đỡ, nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc Không Sợ Minh chiến bại!!

Vào giờ phút này, lão già dòng chính hận không thể đem Diệp Oản Oản chém thành muôn mảnh.

Chỉ bất quá, trước mắt nhức đầu nhất, cũng không phải là Không Sợ Minh Chủ mang theo một cái tổ chức trống rỗng ủng hộ dòng chính bọn họ, mà là phải xử lý như thế nào nếu Trọng Tài Hội “hỏi thăm” dòng chính…

Truyện được đăng tại đây

Hiệp ước bọn họ cùng ký kết với Không Sợ Minh, trong hiệp ước thật ra là đã viết rõ rõ ràng ràng, hợp tác chiến lược là lẫn nhau. Nếu như Không Sợ Minh có chiến sự, dòng chính cũng nhất định phải giúp, đây là nghĩa vụ của dòng chính…

Chỉ bất quá, ai có thể nghĩ đến, Không Sợ Minh và cái sơn trại Tử Vong Hoa Hồng đó, căn bản chính là đang diễn trò. Đường đường là Không Sợ Minh, thời gian chừng một ngày, hoàn toàn bị đánh bại!

Nửa ngày trước, từng giờ từng phút quan sát tình hình chiến đấu của Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng, lão già dòng chính đã cảm giác được có cái gì đó sai sai. Bởi vì có liên quan đến điều ước hợp tác chiến lược, vốn định lập tức dẫn người đến ủng hộ Không Sợ Minh, nhưng mà Không Sợ Minh “thảm bại” cũng quá con mịa nó nhanh!

Hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội tuân thủ điều ước hợp tác chiến lược!

“Không Sợ Minh Chủ…” Vào giờ phút này, lão già dòng chính cắn răng nghiến lợi: “Ngươi cũng quá không biết xấu hổ!”